Utopiske Horisonters logo

tilbage til start
email

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Ditlev Nissen
Kunderne
Litteratur
Artikler
Links"Verdenssamfundet konfronteres i dag med en række sociale og økologiske problemer. Disse problemer blev i høj grad skabt ved, at samfundene blev bygget uden hensyntagen til miljømæssig levedygtighed. Problemerne udgør et afgørende ultimatum for menneskeheden: At lære hvordan vi udvikler samfundet samtidig med, at miljøet opretholdes. Dette har vi mulighed for at lære gennem Uddannelse for Bæredygtig Udvikling."
Sådan begrunder UNESCO FN's vedtagelse om, at 2005 til 2014 er tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.


Fremtidige generationers behov er i fare
For at kunne se fremtidige generationer i øjnene, er vi nødt til at få øjnene op for, at vores handlinger har konsekvenser: Alt, hvad vi gør, og alt, hvad vi ikke gør, påvirker fremtiden.
En udvikling, der opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare, er det FN kalder bæredygtig udvikling.

Vi er en del af problemet - og en del af løsningen
Vores livsstil er en del af miljøproblemet. En ændring af vores livsstil er en del af løsningen. Spørgsmålet er hvordan vi griber denne livsstilsændring og forbinder det med livskvalitet; det gode liv. Og skaber muligheder for, at det enkelte menneske kan bidrage til forandringerne ud fra sine ønsker, bekymringer og ressourcer.
Skiftet i vores livsstil er ikke kun en opgave for folkeskolen. Uddannelse for Bæredygtig Udvikling er en læreproces der omfatter hele vores samfund. Hertil vil Utopiske Horisonter bidrage med læreprocesser der sigter mod bæredygtig forvandling gennem demokratisk fornyelse.

I januar 2005 vedtog 800 elever, tænkere og udøver Ahmedabad Deklarationen om Education for a Sustainable Future. Deklarationen ser uddannelse for bæredygtig udvikling som en samfundsmæssig læreproces, som omfatter alle samfundenes lag. Fra bestyrelseslokale til samlebånd, fra landsby til ministerkontor.


Utopiske Horisonter ønsker at bidrage til Uddannelse for Bæredygtig Udvikling med følgende:

Demokrati som Samtale
Livsforståelse - Demokratiske Kompetencer - Personlig Udvikling

Der opstår et menneskeligt og nærende fællesskab når vi befinder os i sammenhænge hvor den gensidige respekt og forståelse præger samværet. Beslutninger der udspringer af dette fællesskab har sans for helheden og er omsorgsfulde over for mennesker og natur. Det er disse kvaliteter der er demokratiets væsen.
Demokrati som samtale er et mål i sig selv, da det er forbundet med livskvalitet, at befinde sig i en udviklingsproces der er præget af den gensidige respekt og forståelse. Med sin sans for helheden kan demokrati som samtale også være et middel til at skabe en bæredygtig forvandling af livsstil og forbrugsmønstre.

Utopiske Horisonters mission er at fremme bæredygtig forvandling gennem demokratisk fornyelse. I samarbejde med rekvirenten skabes rammerne for demokratiske udviklingsprocesser hvor alle deltagerne involveres. I praksis kan det handle om mødekultur, samarbejde og konflikthåndtering. Perspektivet er fremtidspædagogik, socialøkologi og bæredygtige eksperimentalzoner.
Som underviser og procesleder lægger jeg vægt på, at dialogens kvaliteter er til stede i en proces hvor deltagerne udfordrers og bevæges. Indholdet skal give fremtidsperspektiv ved at tale ind til håb og bekymringer. Undervisningen bevæger sig i et spændingsfelt mellem livsforståelse, demokratiske kompetencer og personlig udvikling.
Ovenstående udmøntes i følgende:

  • Foredrag hvor deltagerne inddrages aktivt gennem dialog, spørgsmål og øvelser.
  • Undervisning i konflikthåndtering, ikkevoldelig kommunikation og bedre møder.
  • Udviklingsprocesser der har fokus på afklaring, samarbejde, visioner og udvikling

Med ønsket om en bæredygtig fremtid
Ditlev Nissen

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk