Utopiske Horisonters logo

Sociale eksperimenter

Christiania udvikling eller afvikling
Lokalsamfund År 2020
tilbage til start
emailEt socialt eksperiment er en omfattende kollektiv og demokratisk handling, der er et resultat af en bevidst søgeproces efter nye svar og løsninger, på problemer, hvor de hidtidige svar og løsninger ikke findes tilfredsstillende. Det sociale eksperiment er en ramme hvor spillereglerne er helt forskellige fra de eksisterende, hvor de samfundsmæssige vilkår er flyttet fra penge og konkurrence til demokrati og samarbejde.

De sociale eksperimenters rolle er at skabe samfundsmæssig fornyelse, ved at de der eksperimenterer "træder ind i nye fremtider: som en fortrop, der søger efter veje, der kan føre dem selv og andre væk fra afgrunden."

(Robert Jungk, Modets Princip s. 86.)

Det sociale eksperiment er karakteriseret af følgende:

  1. Det sociale eksperiment er af en almen karakter som andre kan lære af. Hvis eksperimentet lykkes vil det kunne få betydning for andre mennesker. Eksperimentet skal indgå i dialog med det omgivende samfund og undgå isolation.
  2. Det sociale eksperiment forudsætter en eksperimentel zone hvor almindelig regel-, ledelses- og økonomitænkning ikke er styrende. I stedet er det overordnede ideer, etik og åbenhed der er styrende for eksperimentets normer og regler.
  3. Det er et eksperiment hvor det er tilladt at fejle og sige at eksperimentet ikke lykkedes.

    Til denne karakteristik mener jeg at det skal tilføjes, at eksperimentet skal evalueres ud fra om det er bæredygtigt eller ej.

Sociale eksperimenter har mange lighedspunkter med Økologisk Eksperimentelle Zoner , som er "et område inden for hvilket der prioriteres, og accepteres, anderledes end udenfor, og hvor man ser tingene i deres materielle sammenhæng. Også økonomisk" Og "hvor det er tilladt at eksperimentere uden at ramle ind i, hvad samfundet normalt sætter af forbud, grænser eller administrative besværligheder. I en eksperimentel zone er alle løsninger tilladte, hvis de løser et givet problem lige så godt som eller bedre end de kendte metoder."

(Lars Myrthu-Nielsen og Bo Brammin: Økologi på alles læber, Hovedland 1999, s. 256)

I modsætning til Økologisk Eksperimentelle Zoner skal det sociale eksperiment nødvendigvis ikke indeholde en økologisk dimension. Det kan omfatte alle sider af samfundslivet, med eller uden økologi - men gerne med.

Sociale eksperimenter kan udfoldes mange steder: Det kan være en uddannelsesinstitution, eller blot en gruppe studerende, der har ønsker om undervisningsformer og -indhold, der ligger uden for det kendte pensums- og evalueringsramme. Der kan være sociale eksperimenter inden for det traditionelle arbejdsliv, omhandlende f.eks. demokratisk industri. Selv du, kære læser, kan slippe drømmene og fantasien løs og være med til at igangsætte et socialt eksperiment!

Ideer og ønsker er der nok af, men råderummet mangler. Den øjeblikkelige begrænsning ligger i, at mange samfundsinstitutioner, skoler, organisationer og virksomheder endnu ikke er åbne over for sociale eksperimenter. Det må vi ændre - men til en start kan vi udvikle de utopier der skal ligge til grund for kommende sociale eksperimenter!!! Til dette formål er Fremtidsværkstedet en formidabel metode!

Har du kommentarer vil jeg gerne høre fra dig.
Flere af titlerne på litteraturlisten, bl.a. 10, 12 & 14, beskæftiger sig med sociale eksperimenter.

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk