Utopiske Horisonters logo

Litteratur om Utopi
og Fremtidsværksteder

tilbage til start
emailFremtidsværkstedslitteraturen forholder sig indirekte til begrebet utopi, da man i fremtidsværkstedet arbejder aktivt med utopier.

Titlerne er mærket med "fv" eller "utopi", hvilket henviser til titlens hovedemne.

Utopier er ideer, der venter på at blive realiseret.
 1. Andersen, Ida-Elisabeth; Hansen, Kim Foss og Jensen, Kirsten Lyngklip:   (fv)
  Kære Teknologinævn..., Teknologi-rådet, 1989
  (Børnenes indlæg i Brundtlanddebatten. Fremtidsværksteder i 5. og 9. klasse).

 2. Andersen, Ida-Elisabeth og Hansen, Kim Foss:   (fv)
  Dit samfund i morgen
  Teknologi-rådet, 1989
  (En undervisningsvejledning om fremtidsværksteder).

 3. Cronberg, Tarja   (fv)
  Mod på teknologien
  Teknologinævnet, 1989
  Fremtidsværksteder som folkelig teknologivurderingsmetode)

 4. Hermansen, Mads:   (utopi og fv)
  Utopiarbejde
  Modtryk, 1988
  (Lærer- og elevorienteret).

 5. Horn, Finn:   (utopi og fv)
  Fremtidspædagogik Danmarks Lærerhøjskole 1993
  (Om socialkritiske - fremtidsorienterede læreprocesser. Fire modeller omkring fremtidsværkstedet).

 6. Horn, Finn og Sørensen, Jette Scoot (red.):   (fv)
  Fremtidsværksteder i Danmark - Teori og praksis
  Politisk Revy, 1987
 7. Horn, Finn og Sørensen, Jette Scoot:   (fv)
  Fremtidsværksteder for arbejdsløse lærere.
  Unge Pædagoger, nr. 5, 1984
 8. Jerlang, Esben:
  Selvforvaltning - pædagogisk teori og praksis s. 344-352
  Socialpædagogisk Bibliotek, 1992
 9. Jungk, Robert & Norbert R. Mûllert:   (fv og utopi)
  Håndbog i Fremtidsværksteder
  Politisk Revy, 1984
  (Grundbog).
 10. Jungk, Robert:   (fv og utopi)
  Modets Princip
  Stridskrift mod resignationen
  Politisk Revy, 1988
  (Samfundsanalyse der argumenterer for brug af fremtidsværkstedet).
 11. Koch, Hal:
  Hvad er demokrati?
  Gyldendals Uglebøger, 1945
  Min påstand er, at Hal Kochs "demokrati som livsform" lever i fremtidsværkstedet.)
 12. Nielsen, Kurt Aagaard; Nielsen, Birger Steen og Olsen, Peter:   (fv og utopi)
  Demokratisk planlægning af industri
  SALT nr. 4 1994
  (Realiseringen af en konkret utopi om demokratisk produktion inden for fiskeindustrien. Om samarbejdet mellem arbejdere og forskere).
 13. Nielsen, Kurt Aagaard:   (fv)
  Forskning i nye flexible produktionsmetoder: Forskerroller og metodetilgange
  Dansk Sociologi nr. 4, 1992
  (Arbejdslivs- og aktionsforskning, sociale fremtidsmodeller og fremtidsværksteder).
 14. Nielsen, Kurt Aagaard; Nielsen, Birger Steen og Olsen, Peter:   (fv og utopi)
  Demokrati som lærerproces. (Industri og lykke: Et år med Dyndspringeren).
  Roskilde Universitetsforlag 1999
  (Utopi og socialt eksperiment. Industriel produktudvikling og bæredygtighed. Demokrati, kooperation og offentlighed. Frirum, erfaringslæring og social fantasi.)
 15. Olsen, Peter:   (fv)
  Lykkeligt liv i industrien
  Psykolog nyt nr. 6 1995
 16. Paaby, Kirsten; Nielsen, Birger Steen & Nielsen, Kurt Aagaard:   (fv og utopi)
  Fremtidsværksteder som foregrebet utopi
  Kontext, nr. 51, 1988
  (Grundtekst: Scenisk beskrivelse, utopisk produktionsform, arbejdsmåde og social situation, det legende som arbejdsprincip.)
 17. Paaby, Kirsten; Nielsen, Birger Steen & Nielsen, Kurt Aagaard:   (fv)
  Erfaringer med fremtidsværksteder
  Social Kritik, nr. 18 1992
  (Demokratiets fornyelse eller modedille i kursusindustrien? Organisationsorientered).
 18. Rasmussen, Kim:   (fv)
  Demokratisk udviklingsarbejde - ja tak!
  Social Kritik nr. 35, 1995
  (Fremtidsværksteder og aktionsforskning i pædagogiske forsøgs- og udviklingsarbejde).
 19. Thomsen, Margit m.fl:   (fv)
  Fremtidsværkstedet - utopi eller fanstasteri ...
  Kontekst nr. 52, 1988
  (Kritisk over for fremtidsværkstedsmetoden).
 20. Birger Steen Nielsen "&" Oskat Negt:   (utopi)
  En politisk intelektuel: Oskar Negts forelæsning på RUC i anledning af hans udnævnelse som æresdoktor.
  Social Kritik nr. 52/53 1997
  (Kulturkrise, samfundskritik, kritisk teori og hvorfor det er vigtigt at arbejde med utopier.)
 21. Morten Thing:   (utopi)
  Kan man kneppe sig til et socialt fællesskab
  Social Kritik nr. 50 1997
  (Anmeldelse af Børge Madsens bog "Paradis slaver". En beretning fra utopiens inderside,
  På forlaget Socpol)
 22. Søren Krarup, Per Stig Møller & Ebbe Kløvedal Reich:   (utopi)
  Utopi og virkelighed
  Stig Vendelkærs Forlag 197?
  (I tre essays og en afsluttende båndsamtale beskriver de tre forfattere deres forhold til utopi og virkelighed)
 23. Niels I Meyer, K.Helveg Petersen & Villy Sørensen:   ("utopu")
  Oprør fra Midten
  Gyldendal 1978
  (En samfundsutopi).
 24. Poul Bjerre:   (utopi)
  Opbrud - Utopisk humanisme
  Gyldendal 1988
  (PB’s bog er et orginalt samfundsfilosofisk bidrag til debatten om et nyt "paradigme".
  Den viderefører den diskussion som industrisamfundets værdigrundlag, som blev fremkaldt af Oprør fra midten for ti år siden).
 25. Ole Thyssen:   (utopi)
  Utopisk Dialektik
  Gyldendal 1976
 26. Martin Schultz:   (utopi)
  Drømmen om et samfund
  Modtryk 1984
 27. Lars Klüver & Ragnar Heldt Nielsen:   (fv)
  Metodehåndbog om senarieværksteder (en udbygning af fremtidsværksteder)
  Teknologirådet
 28. Ernst Callenbach's roman 'Økotopia' er en fantastisk smuk og inspirerende utopi.
 29. Marge Piercy's 'Kvinde ved tidens rand' beskriver flugten fra den psykiske patients virkelighed og ind i en drømmende "økotopi".

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk