Utopiske Horisonters logo

Kunderne

samarbejdspartnere
tilbage til start
emailJobreferencer for Ditlev Nissen / Utopiske Horisonter

Feb. - Mar. 05
      Træningsforløb i Girafsprog. Åbent kursus (4 dage) i Center for Konfliktløsning
      Undervist på det samme kursus i efteråret 2004, for- og efterår 2003.

Nov. 04
      Hvad vil vi med hinanden og Hallingebjerg? Økosamfundet Hallingebjerg
      Femte workshop siden starten i Landsby 2000 i 1999.

Okt. 04
     Etik, finans og bæredygtig udvikling, ideværksted i Thisted Andelskasse, Nordisk Ministerråd.

Okt. 04
     Girafsprog i en pædagogisk hverdag. To dage for lærere og pædagoger. Center for Konfliktløsning
     Undervist på det samme kursus i forår og efterår 2003 og 2004.

Sep. 04
      Løs konflikter med girafsprog. To dage for kommunalt ansatte. Center for Konfliktløsning
      Undervist på det samme kursusi forår og efterår 2003 og 2004.

Sep. 04
      Fra gruppe til team. Espebo Børnecenter.
      + Girafsprog i personalegruppen, sep. 2003.

Maj. - Jun. 04
      Hvad kan Danmark lære af Christiania og hvad kan Christiania lære af Danmark?,
      Dialogmøder på Christianias Ambassade.

Forår 04
      Praktisk Konflikthåndtering. Åbent kursus (5 dage) i Center for Konfliktløsning
      Undervist på Praktiske Konflikthåndtering 1-2 gange om året siden1998.

Feb. 04
     Café Rumænien, Den Økologiske Produktionsskole
     Undervist på det samme kursus i 2002
     + Teambuilding i 2003

Nov. 03
     Forbrugerpaneler: Etik og sporbarhed i fødevare, Center for Etik & Ret og FDB

Jun. & Aug. 03.
     Det Gode Møde & Inddragelse af Borgerne i Agenda21, Miljøkontrollen i København

Aug. 03 - apr. 04
     København - hvor skal vi hen?. Københavns Debatforum

Apr. 03
     Pædgogik i en travl hverdag, Børneinstitutionen Smykkeskrinet
     + Kommunikation og teambuilding, 2002
     + Pædagogikse mål, 2001.

Dec. 02
     Bundmøde på Fredens Eng i samarbejde med Christianias Kulturforening.

Nov. 02
      Profil af ny skoleleder. Nysted Efterskole.

Nov. 02
      Konflikthåndtering og forhandlingsteknik. De grønne guiders efteruddannelse.

Nov. 02
      Gang i demokratiet. Københavns Produktionsskole.

Okt. 02
      Bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer. Grønlands Hjemmestyre/Center for Konfliktløsning.
      Dialogmødets beretning kan læses her.

Okt. 02
      Teambuilding og kommunikation v. start af projektarbejde. Københavns Socialpædagogiske Seminarium.

Okt. 02
      Afklaring af den fremtidige rolle- og ansvarsfordeling. Højbo Friskole.

Sep. 02 - nov. 02
      Ny Økonomi NU . Fire debatmøder og en workshop om bæredygtig økonomi
      i samarbejde med Frit Oplysningsforbund, Andelskasserne Merkur og J.A.K. Slagelse.

Juni 02
      Cafe Utopia + Science-Fiction und alternative Ökonomie.
      Out of this world 2, Kongress zu Science Fiction, Politik, Utopie.

Maj 02
      Idéseminar, Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi

Maj 02
      Konfliktløsning for Landsdækkende Netværk, Center for Konfliktløsning.

Apr. 02
      Visionsdag i Landsby 2000, www.landsby2000.dk

Apr. 02
      Teamsamarbejde på Teknisk Skole, Center for Konfliktløsning.

Mar. 02
      Borgermøde om det bæredygtige lokalsamfund.
      Arr.: Landsforeningen for Økosamfund og Christiania

Mar. 02
      Teambuilding. Christianias Børnehus.

Feb. 02
      Bæredygtig Økonomi. Konference i Köln: Self organisation and empowerment processes in Regions of Urban Crisis

Nov. 01 - jan. 02
      Nydanskere som ...arbejdere. Center for Konfliktløsning.

Nov. 01
      Håndtering af konflikter i studiegrupper. Center for Konfliktløsning.

Nov. 01
      Konfliktløsning på værestedet ..., Center for Konfliktløsning

Okt. 01
      Open Space. Landsforeningen for Økosamfund's uddannelsesseminar
Landsforeningen for Økosamfund

Okt. 01
      Konfliktløsning på Lokalcenter .... Center for Konfliktløsning

Okt. 01
      Konfliktløsning i Flerkulturelle Sammenhænge, Center for Konfliktløsning.

Sep. 01 - okt. 01
      To scenarieværksteder om bæredygtig udvikling. Øko-Net.

Sep. 01 - okt. 01
      Cafe SSP i .... Center for Konfliktløsning.

Jun. 01
      Hashmisbrug og kriminalisering vs. det sociale eksperiment. PsykiatriFondens kursus "Misbrug i Ungdomskulturen".

Jun. 2001
      Det sociale eksperiment som kontekst og metode til forandring.
     Rundvisning og workshop på Christiania for Konsthögskolan i Malmö.

Maj 2001
      Cafe Boligdrømme. Afslutning på kursusrækken "Boligdrømme, sådan vil vi bo".

Apr. 2001
      Cafe Organisationsudvikling.
Merkur-kursus Forår 2001, Merkur - Den Almennyttige Andelskasse.

Mar. 2001
     Dialogmøde: MFR´s Venner i Danmark

Mar. 2001
      Cafe Økosamfundene som Læringsrum. Årsmøde i Landforeningen for ØkoSamfund

Feb. 2001
     Dialogmøde: Agenda 21 i Værebro Park

Feb. 2001
     Spring Ud Af Pengeskabet
     Kursus om bæredygtig økonomi i samarbejde med Økologiske Igangsættere.

Nov. 2000
     Vejleder og eksaminator i "Pædagogik og Demokrati"
     Pædagogiske specialestuderende, Hovedstadens Pædagogseminarium

Okt. 2000
      Konfliktforståelse og Løsning i Flerkulturelle Sammenhænge
Arrangør: Center for Konfliktløsning

Sep. 2000
     Cafe Tolerance og grænseløshed; Kogtved Søfartsskole
     i samarbejde med Johanne Djurhuus.

Aug. 2000 -
     Procesrådgivning for Nybyggerne (økologiske ungdomsboliger)

Aug. 2000
      Konfliktløsning i miljø- og Agenda 21-arbejdet; ØkoTræf 2000
     Arrangør: Center for Konfliktløsning og Foreningen til oprettelse af Grønne Universiteter

Aug. 2000
      Socialøkologi - stier der kan blive til veje; ØkoTræf 2000 Arrangør: Utopiske Horisonter

Aug. 2000
      Building our own Ecovillage Culture (Images of the World); Global Ecovillage Network

Apr. 2000
      Cafe Børnehusets Fremtid; Christiania

Apr. 2000
      Konfliktløsning og samarbejde; Træ-Industri-Byg afd. 27.

Apr. 2000
      Fokusering / Konflikthåndtering; Landsby 2000

Apr. 2000
      Fremtidsværksted; SFA-DJØF.

Mar. 2000
      Cafe Bæredygtig Økonomi. Årsmøde i Landsforeningen J.A.K.

Mar. 2000
      Cafe Nye Arbejdsvilkår; Københavns Socialpædagogiske Seminarium

Jan. 2000
      Fremtidsværksted; Videnscenter for Autisme og Center for Autisme

Nov. 99
      Pædagogisk dag om konfliktløsning for lærere og skolebestyrelse på Errindlev Skole.

Sep. 99 - Okt. 99
      2 workshops i Landsby 2000
      Temaer: Fremtidsværksted - udvikling af visionen og Landsbyens demokratiske kultur.

Sep. 99
      Cafe Pædagogen: En del af intro-forløbet for nye studerende på Hovedstadens PædagogSeminarium.      Pædagogisk udviklingsarbejde med cafeseminar og aktiv lytning som metode. Rapport kan rekvireres.

Mar. 99
      Fremtidsværksted, De Studerendes Råd (DSR), Hovedstadens PædagogSeminarium

Jan. 99
      Fællesskab og Konflikter. Kursusarrangør: Utopiske Horisonter

Nov. 98
      "Mødes i når i mødes" for hovedbestyrelsen i en studieorganisation, Center for Konfliktløsning

Okt. 98
      Fællesskabet i "en kooperativ virksomhed", Center for Konfliktløsning

Okt. 98
      "Lærerens opgaver med konfliktløsning i skolen" for et lærerseminarium. Kursusarrangør: Center for Konfliktløsning

Sep. 98
      Fremtidsværksted "Netværk mellem land og by for økologiske fødevare".
      Arrangør: Fri Økologisk Jord, Andelsbutikken Spidsroden, Café Offside og Permakultur Danmark.

Maj. 98
      Fremtidsværksted, Herfra og Videre, Christiania.

Maj. 98
      Konfliktløsningsinspirerede Fremtidsværksted, DSR, Hovedstadens PædagogSeminarium

Okt. 97
      Fremtidsværksted, Rundvisergruppen, Christiania.

Okt. 97
      "Lærerens opgaver med konfliktløsning i skolen" for et lærerseminarium. Kursusarrangør: Center for Konfliktløsning

Aug. 97 - Okt. 97
      Samarbejde mellem personalegrupper. Studiekreds på Gladsaxe Skole.

Apr: 97
      Kursus i konflithåndtering, Naturlegepladsen, Økologiske Igangsættere.

Apr. 97
      Kursus i konflithåndtering, Stop Volden.

Apr. 97
      Fremtidsværksted, DSR, Hovedstadens PædagogSeminarium.

Mar. 97
      Fremtidsværksted, Operations Dagsværk.

Jan. 97 - Maj. 98
      Forbedring af skolemiljøet med fremtidsværksteder (15 stk.) som metode.
      Pædagogisk udviklingsarbejde på Frederiksberg Tekniske Skole. (Evalueringsrapport kan rekvireres.)

Okt. 96
      Fremtidsværksted, SFA-DJØF.

Maj, 96
      Fremtidsværksted med bosniske flygtninge. Flygtningehjælpen.

Mar. 96
      Fremtidsværksted, Operations Dagsværk.

Nov. 95
      Fremtidsværksted, BO-90.

Okt. 95
      Fremtidsværksted, Den Økologiske Cafe, Økologiske Igangsættere.

Okt. 95
      Fremtidsværksted, DSR, Hovedstadens PædagogSeminarium

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk