logo - til startside

Udstilling, underholdning og dialog!!!

artikler
tilbage til start
emailFra d. 21. maj til 27. juni går Christiania i dialog om fristadens nutid og fremtid. Det sker på Christianias Ambassade, hvor dialogen får et mangfoldigt udtryk - verbalt, billedligt, musisk, digitalt, filmisk, kulinarisk, barnligt, kropsligt og festligt.
En hjørnesten i udstillingen er dialogmøderne Hvad kan Danmark lære af Christiania og hvad kan Christiania lære af Danmark? Vi ønsker at fremme en dialog hvor Danmark og Christiania gensidigt befrugter hinanden. På møderne har befrugterne og publikum en fælles opgave. Opgaven er at tale ud til det lærende samfund og ind til den skæve landsby med henblik på at skabe en konstruktiv dialog mellem Danmark og Christiania.
Det er vores ønske at skabe nogle kreative dialoger, der gerne må give oplevelser af demokrati som samtale. Alle, både Forsvarsministeren, naboen, forskeren, studenten, lærlingen og særlingen er velkomne til, at være medskaber af det nye, der udspringer af 33 års Christiania-erfaringe
Ambassadens katalog og program kan ses på www.christiania.org/ambassaden

PROGRAM FOR DIALOGMØDERNE:

HVAD KAN DANMARK LÆRE AF CHRISTIANIA
       -  OG HVAD KAN CHRISTIANIA LÆRE AF DANMARK?

Dialogmødernes opbygning:

  16.30 Festlig åbning
  16.45 Oplæg og dialog / workshop
  18.30 Fællesspisning m. taffelmusik
  19.30 En blomst fra den kulturelle blomsterbuket
  19.45 Dialogen / workshoppen fortsætter
  22.00 Dialogmødet afsluttes - Scenen og baren er åben
Værter: Ditlev Nissen, Utopiske Horisonter & Britta Lillesøe, Christianias Kulturforening.
Yderligere information: www.christiania.org/ambassaden
Kontakt: utopia@christiania.org
Hvor: Overgaden - Institut for Samtidskunst. Overgaden neden Vandet, 1414 København K.

Fremtidsøkonomi: Tirsdag d. 25. maj kl. 16.30
Skal Christiania virkeliggøre sine drømme må fristaden modernisere sin økonomi. Spørgsmålet er hvordan vi fremmer en økonomisk udvikling der tilgodeser en bæredygtig og social udvikling. Samtidig står vi i en situation hvor regeringen og Christiania er enige om, at byggestoppet skal ophæves. Inden for en årrække skal der sandsynligvis opføres 250-500 nye boliger.
Samtale og spil der giver inspiration til hvordan lokale samfund kan udvikle lokale økonomier der understøtter lokale værdier. Årets LØN kommer på gaden.
Befrugter: Lars Perhson, direktør i Andelskassen Merkur og Helle Kibsgaard, specialist i lokale valutaer, som f.eks. LØN, Christianias møntfod.

Eksportvare: tirsdag d. 1. juni kl. 16.30
Christianias virkelighed(er) har inspireret mange mennesker over hele verden. Kan tankegangen eksporteres til Rusland? Estland? Letland? Singapore? Nakskov? - til steder, hvor der er brug for, at borgerne tager ansvar for lokalsamfundets udvikling? Her kan der være tale om f.eks. socialt og miljømæssigt nedslidte områder, såsom nedlagte industriområder og efterkrigszoner? Eller til vores uddannelsesinstitutioner?
Rundbordssamtale og cafedialog om de kvaliteter, der er værd at eksportere. Mødet undersøger muligheder og perspektiver.
Befrugtere: Freddy Avnby og Hans-Christian Vejby (Byfornyelse København), Troels Dilling-Hansen (Landsforeningen for Økosamfund), Allan de Waal (arkitekt og forfatter) og Mette Prag & Karina Tengberg (Christiania-arkitekter).

Landsby: torsdag d. 3. juni kl. 16.30
Landsbyerne er blevet affolket, men Christiania lever i bedste velgående - som landsby. Regeringen har fremtvunget en revision af fristadens visioner og praksis. Fondsmodellen er en mulighed? Hvad siger Fællesmødet? Hvad siger regeringen?
Dialogen ser på hvilke visioner og værdier, der vil blive forstærket eller begrænset af fondsmodellen.
Befrugtere: Anders Historiefortæller (christianit), Merete Ahnfeldt-Mollerup (arkitekt, konsulent på regeringens idekonkurrence), Knud Foldschack & Lulla Forchhammer (Christianias advokater), Peter Post (Christianias Kontaktgruppe), Frank Hedegaard (SF) og Jesper Schou Hansen (V) (Københavns Borgerrepræsentation).

Frihed: Tirsdag d. 8. juni kl. 16.30
En reklamemand påstår at "den liberale grundtanke trives faktisk bedre på Christiania end nogen andre steder". Andre ser Christiania som et socialistisk fællesskab. Det, der plejer at være enten eller ser ud til at være både og. Her er friheden givet til menneskene og ikke til koncernerne.
Undersøgelse af hvordan de liberale værdier trives i et samfund, der i tankegang og organisation går på tværs af traditionelle politiske mønstre.
Befrugtere: Hans Bischoff (journalist), Christopher Arzrouni (erhvervsjuridisk chef), Anders Lund Hansen (professor, Lunds Universitet), Erling Olsen (fhv. justitsminister) Ulrik Kragh (Christianiaordfører (V)) og Venstres Ungdom København.

Byfornyelse nedefra: Onsdag d. 9. juni kl. 16.30
Christiania har altid formået at blande ressource-svage beboere sammen med ressource-stærke beboere. Noget der sjældent er lykkedes andre steder.
Samtale om det at bo og leve i en storby. Med hvad, der måtte følge med af ensomhed, håb og frygt. Men også mangfoldigheden og de gode sider af storbylivet - hvilke muligheder, der ligger for at kunne leve det gode liv. Og her er det så at Christiania har sin rolle at spille med den store erfaringsballast, som er indhentet igennem de mere end 32 år.
Befrugtere: Carsten Hoff (arkitekt/medlem af Akademirådet), Preben Brandt (Projekt Udenfor), Erik Bennett (Hjemløsehuset), Ellen Højgaard (bygeograf), Annette Thierry (Dansk Byplanlaboratorium) og Herfra og Videre (Christianias Beboerrådgivning)

Lev livet kunstnerisk: Torsdag d. 10. juni kl. 16.30
Et møde mellem kunstnere fra begge sider af plankeværket. En visuel og verbal dialog med billedlige udfald og ridsende tråde. Niels Reumert, Michael Kvium, Bjørn Nørgaard & Henrik Flagstad møder René Hjalfort, Laurie Grundt, Charlotte Steen og Henrik Schütze.
Tankevækkende komsammen.
Befrugtere: Henrik Schütze med gæster.

Når forskellighed begrænser: Tirsdag d. 15. juni kl. 16.30
Forskellighed er grundtonen - et menneskeligt dilemma. Når forskelligheden bliver en barriere, tændes de mørke sider i vores livshistorie.
Skyggen træder i karakter og vi glemmer, at vi er medspillere - og vi ser hinanden som modstandere. Her fjerner vi os fra det fællesskab, der ellers knytter os sammen.
Workshop hvor vi arbejder med samspillet mellem individets værdighed og samhørigheden med fællesskabet.
Befrugtere: Lisbeth Marcher og Ingelise Lund, Bodynamic Institut (dansk kropsterapi).

Konsensusdemokrati: Onsdag d. 16. juni kl. 16.30
Der er krav om fornyelse af Christianias konsensusdemokrati. Samtidig benyttes dialog og konsensus, når Danmark ønsker at inddrage borgerne aktivt i skabelsen af deres eget nærmiljøs fremtid.
Demokrati-spil der munder ud i skitser til en fremtidig demokratisk model for et lokalsamfund som Christiania. Samtale om dialogens forudsætninger.
Befrugtere: Henrik Kærgaard & Elisabeth Riber Christensen (NIRAS - rådgivende ingeniøre og planlæggere, hvis forslag bliv præmieret i Christianiaudvalgets idékonkurrence) og Steen Clausen (advokat og konfliktmægler, Center for Konfliktløsning).

Ikke-vold: 17. juni kl. 16.30
Vælger regeringen - mod forventning - konfrontationen, genoplives beredskabsplanen fra 1976. Dengang blev planen sammenlignet med NATO's afskrækkelsesstrategi, der gik ud på at vise fjenden, hvilke uoverskuelige følger en konfrontation vil få.
Fordybelse i Gandhis tanker og opdatering af beredskabet fra 1976, så regeringen afskrækkes for enhver form for konfrontation.
Befrugtere: Steen Juhler (Støt Christiania 1976), Toni Liversage (forfatter til bogen Fra Gandhi til Greenham Common), Lise Loft Lauritzen (Ældre Vogter Fred) og Else Hammerich (Center for Konfliktløsning).

Have a dream ? ? ? in Christiania: Friday June 18th, pm 5.30
The point is to generate a bank of interesting projects, coming from Christianites as much as from people from outside, that could:

  - feed the rich cultural life of Christiania, - mix generations
  - strengthen the link between Christiania and the rest of the World
  - stimulate imagination around Christiania as it is supposed to be an experiment of utopia.
Roundtable dialog where artist from the underground and businesspeople talk together about new possibilities
Facilitator: Raphaële Bidault-Waddington, rewarded in the idea competition launched by the Danish government about the future of Christiania in November 2003.
Information: http://haveadream.is.free.fr/

Anarkistens nabo: Tirsdag d. 22. maj kl. 16.30
Vi elsker Christiania! Vores børn går på rideskole og leger på legepladserne. Selv går vi til modeltegning og lange ture på volden. Her lades vi op og kobler af i Christianias vidunderlige bilfri mangfoldighed. Men vi frygter, at vores børn igen skal omgås pushere og kriminelle. Vi håber på Christianias fortsatte eksistens, fordi vi har brug for Christiania, og vi tror, at kun et beslutningskraftigt og demokratisk Christiania kan bestå.
Skulptur og samtale om et frugtbart naboskab, der både er kritisk og kærligt og åbent for kritik
Befrugter: Christianias Naboer, Anne Marie Helger (skuespiller), Niels Bonefeld (bygningskonstruktør, billedkunstner og nabo) med en skulpturgruppe der viser Christianias skønhed og forfald.

På Ambassadens vegne Ditlev Nissen

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk