Utopiske Horisonters logo

AHMEDABAD DEKLARATIONEN

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling
tilbage til start
email


Denne erklæring blev lavet den 20. januar 2005 af mere end 800 elever, tænkere og udøvere fra over 40 lande, der alle beskæftiger sig med Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Den blev lavet på konferencen Education for a Sustainable Future, der blev afholdt i Ahmedabad i Indien.

FN's tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (DESD) fremhæver potentialet af handlingsbetonet uddannelse i forhold til at få folk til at skifte til en mere bæredygtig livsstil og politik. Som den første internationale forsamling i forbindelse med tiåret, byder vi det varmt velkommen.

Hvis verdens folk skal have en høj livskvalitet, må vi bevæge os hurtigt hen imod en bæredygtig fremtid. Selvom de fleste strømpile peger væk fra bæredygtighed, har de voksende græsrodsbevægelser verden over påtaget sig den enorme opgave at ændre denne tendens.

Vi accepterer vores ansvar, og vi anmoder indtrængende alle om at stå sammen med os og gøre alt, hvad der er muligt for at forfølge tiårets principper med ydmyghed, holisme og en stærk følelse af humanisme. Vi opfordrer alle til at deltage bredt gennem netværk, partnerskab og institutioner.

Mens vi samles i byen, hvor Mahatma Gandhi levede og arbejdede, husker vi hans ord: "Uddannelse for livet; uddannelse gennem livet; uddannelse gennem hele livet." Disse ord understreger vores engagement i idealet om en uddannelse, der er deltagelsesorienteret og livslang.

Vi er overbeviste om, at en nøgle til bæredygtig udvikling er bemyndiggørelse af alle mennekser ifølge principperne for lighed og social retfærdighed, samt at nøglen til bemyndiggørelse er handlingsorienteret uddannelse.

ESD viser et skift fra at se uddannelse som en leveringsmekanisme til erkendelsen af, at vi alle er elever såvel som lærere. ESD må finde sted i landsbyer og byer, på skoler og universiteter, i bestyrelseslokaler og ved samlebånd, samt på ministrenes og embedsmændenes kontorer. Alle må vi slås med, hvordan man lever og arbejder på en måde, der beskytter miljøet, forbedrer social retfærdighed og fremmer økonomisk retfærdighed for nuværende og fremtidige generationer. Vi må lære at løse konflikter, skabe et omsorgsfuldt samfund og leve i fred.

ESD må starte med, at vi undersøger vores egen livsstil og vores villighed til at forme og udvikle bæredygtighed i vores lokalsamfund. Vi lover at dele vores forskellige erfaringer og samlede viden for at udvikle visionen om bæredygtighed, samtidig med at vi konstant udvider dets praksis. Gennem vore handlinger vil vi tilføre UNDESD-processerne krop og sjæl.

Vi ser med optimisme på tiårets mål vil blive nået og tager fra Ahmedabad med en følelse af nødvendighed, engagement og entusiasme.

Web-side: www.ceeindia.org/esf/index.htm (Dansk oversættelse v. Øko-net.)

Utopiske Horisonters tanker om Uddannelse om Bæredygtig Udvikling.

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk