PROFIL DITLEV NISSEN

tilbage til start
emailAdresse: Amagergade 1.D. st., 1423 København K
telefon: 3257 3895 / 2278 9185,
email: ditlev@utopiskehorisonter.dk , www.utopiskehorisonter.dk
Født den 15. januar 1960. Fraskilt. Søn på 11 år.

IVÆRKSÆTTER AF UTOPISKE HORISONTER
Tilbyder aktiv konfliktløsning og dialogbaserede udviklings-processer. Undervisning i konflikthåndtering, kommunikation, mødeledelse, teambuilding og bæredygtige omstillingsprocesser.
Forsker i kulturelle læreprocesser, der kan frigøre os fra afhængigheden af fortsat øget forbrug samtidig med, at menneskers og organisationers behov for omsorg og dynamik tilgodeses.
Mission: At højne arbejdsglæde og faglig kvalitet i hverdagen. Bidrage til bæredygtig udvikling gennem demokratisk fornyelse.

RELEVANT ERHVERVSERFARING
Underviser og udviklingskonsulent i Utopiske Horisonter og Center for Konfliktløsning siden 1997. Her følger et udvalg opgaver udført inden for de sidste 10 år. Opgaver udført for Center for Konfliktløsning er mærket med /CFK.

UDVIKLINGSOPGAVER / PROJEKTLEDELSE

 • Fra ide til virkelighed: Syv workshops/afklaringsmøder der fra 1999 til 2005 har bidraget til skabelsen af økosamfundet Hallingelille. www.hallingelille.dk
 • København hvor skal vi hen? Inddragelse af borgerne i udvikling og implementering af politiske dagsordener. Kultur og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune, 2003-2004. www.utopiskehorisonter.dk/kbhdebat.htm

 • Evalueringsrapport: www.utopiskehorisonter.dk/evalukbh.htm
 • Etik og fødevarer. Forbrugerpaneler/dialogmøder der skulle undersøge forbrugernes holdninger til etik og fødevare. Center for Etik og Ret i samarbejde med FDB, november 2003
 • Bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer, Grønlands Hjemmestyrer/CFK, 2002. Designede og afviklede Tuluqaq Kampagnens første dialogmøde i Nuuk. Derefter afviklede hjemmestyret dialogmøder i 8 kommuner
 • Forbedring af skolemiljøet. 15 fremtidsværksteder på Frederiksberg Tekniske Skole, 1997-98. www.utopiskehorisonter.dk/evalrapport.htm

LEDELSES- OG SAMARBEJDSOPGAVER
 • Samarbejde og trivsel, Københavns Miljø og Energikontor, 2007
 • Implementering af ny beslutningsstruktur, Svanholm, 2007
 • Teambuilding og konflikthåndtering, Fjordskolen 2006 - 2007
 • Fra gruppe til team, 2004. + Girafsprog i personalegruppen, 2003 og 2006. Espebo Børnecenter, Værløse kommune.
 • Afklaring af den fremtidige rolle- og ansvarsfordeling, Højbo Friskole, 2002
TEMADAGE/WORKSHOPS FOR VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER
 • Lokaludvalget rolle mellem borgere og kommune, Bispebjerg Lokaludvalg, 2007
 • Det gode møde, Bjørnehøjskolen 2007
 • Borgerinddragelse i Agenda 21 og Det Gode Møde, to workshops om i forbindelse med starten af 5 agendacentre i Københavns Kommune. Miljøkontrollen, 2003
 • Pædagogik i en travl hverdag, 2003, Kommunikation og teambuilding, 2002 og Pædagogiske mål, 2001. Børneinstitutionen Smykkeskrinet, Frederiksberg Kommune
 • Cafe Organisationsudvikling, Andelskassen Merkur, 2001
 • Bæredygtig økonomi: 'Café det aktive repræsentantskab' for Folkesparekassen i Silkeborg (2006). Idéværkstedet Etik, finans og bæredygtig udvikling for Thisted Andelskasse/Nordisk Ministerråd (2004). Møderækken Ny Økonomi Nu i samarbejde Andelskassen Merkur og Andelskassen J.A.K. Slagelse (2002). Årsmøde om Bæredygtig Økonomi i Landsforeningen J.A.K. (2000)
UNDERVISNING I KONFLIKTLØSNING OG KOMMUNIKATION AF 1-15 DAGES VARIGHED
 • Grunduddannelse i konfliktløsning/CFK (15 dage), efteråret 2006
 • Træningsforløb i girafsprog/CFK. Åbent kursus (4 dage), 1-2 gange om året 2003-2007
 • Kursus i konflikthåndtering, Rambøll/CFK, 2005-2006
 • Konfliktkultur på arbejdspladsen / Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø, stormøde-undervisning for to undervisningsinstitutioner/CFK, 2005
 • Praktisk konflikthåndtering/CFK. Åbent kursus (5 dage) 1-2 gange om året 1998-2005
 • Løs konflikter med girafsprog, Glostrup Kommune/CFK, 2003-2004
 • Kurser på de grønne guiders efteruddannelse og Dansk Center for Byøkologi, 2002
VÆRKTØJER, SPROG, IT
 • Dialogmøde. Fremtidsværksted. Cafeseminar. Praktisk konfliktløsning. Ikke voldelig kommunikation. Teambuilding. Dialogbaserede udviklingsprocesser. Appreciative Inquiry. Open space
 • Dansk og engelsk i tale og skrift og tale
 • Microsoft Word, Excel, Power Point, WordPerfect. Talent for IT
UDDANNELSE
 • Lærer fra N. Zahles Seminarium. Afslutter uden liniefag, da jeg efter pædagogisk speciale bliver optaget af fremtidspædagogik, 1994
 • Tømrer fra Københavns Tekniske Skole, 1986
 • HF eksamen fra Avedøre Statsskole, 1980
Uddannelse i Center for Konfliktløsning:
 • Appreciative Inquiry, Peter Lang, 2005-2006
 • Girafsprog / Ikkevoldelig Kommunikation, Berit Mikkelsen m.fl., 2001-2004
 • Conflict Transformation by Peaceful Means, Johan Galtung, 2002
 • Grundkursus i Konfliktmægling, 1997
 • Intern uddannelse af centrets undervisere, 1996
 • Grundkursus i Konfliktløsning, 1995
Kurser:
 • Ecovillage Training, Findhorn Foundation og Global Ecovillage Network, 2007
 • Demokratikonsulentuddannelse, Voksen Pædagogisk Center, Københavns Kommune, 2005
 • Få kroppen med i dit professionelle arbejde, årskursus i Bodynamic, 2004
 • Caféseminar, Finn Voldtofte/Scanfutura AS, 1998
 • Fremtidsværksted som forandringsmetode, Læreanstalternes Fælles Formidlingskursus, 1995

ANSÆTTELSER
2005 - 2006 Handicaphjælper for scleroseramt kvinde (deltidsjob)
1999 - 2001 Kasserer på Christianias Byggekontor (deltidsjob)
1997 - Underviser og konsulent i Utopiske Horisonter
1997 - Underviser og konsulent i Center for Konfliktløsning
1983 - 1991 Tømrerlæring og -svend i København
1981 - 1983 Ung i Arbejde, arbejdsløs og eventyrer
1980 - 1981 Pædagogmedhjælper ved Skolefritidsordningen på Vibenhus Skole
1977 - 1978 Pædagogmedhjælper ved Hvidovre Hospitals Børnehave.

REFERENCER

Bjarne Vestergaard, faglig leder, Center for Konfliktløsning.
Indgang: "Konfliktløsning"

Kurt Aagaard Nielsen, professor på Roskilde Universitets Center.
Indgang: "Borgerdeltagelse i udvikling og implementering af politiske dagsordener"

Jeppe Læssøe, lektor, Danmarks Pædagogiske Universitet.
Indgang: "Socialøkologi, borgerinddragelse og folkeoplysning"

Lisa Hougaard, Københavns Kommune, Kultur- og Fritidforvaltningen,
Indgang: "Samarbejde, rådgivning og proceskonsulent"

 

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk