Utopiske Horisonters logo

Workshops og foredrag

tilbage til start
email   

Et uddannelsesforløb over 7 kursusdage i foråret 2008. Her vil vi arbejde med udvikling af den konstruktive dialog med henblik på, at du og dit boligområde, kommune, nærmiljø eller arbejdsplads kan bliver bedre til at inddrage borgere og håndtere konflikter.

Se også workshoppen: Det Gode Møde - input til en mere givende, inddragende og besluttende mødekultur


 

Fremtidsværkstedet er en saltvandsindsprøjtning der både kan bruges til at sætte nye initiativer i gang og til at komme videre med. Metoden bringer problemerne frem i lyset og er ideel til at skabe nye ideer og løsningsforslag rettet mod det lange sigt. Fremtidsværkstedet består af tre faser der tilsammen danner et kreativt forløb. I kritikfasen tages der fat i problemerne. I utopifasen udvikles positive forestillinger om, hvordan problemerne kan løses. I virkeliggørelsesfasen konkretiseres nogle af utopierne til realistiske forslag, der kan arbejdes videre med. I fremtidsværkstedet skabes nye billeder af fremtiden - konkretiseret ved handlingsplaner.
Varighed: 1½ - 3 dage + ½ dags opfølgning. Deltagerantal: 15 - 30 personer.

 


Dialog i et netværk af caféborde. Et forum for dialog og fornyelse - en dynamisk mødeform der involverer deltagerne ud fra deres egen viden og erfaring. Formålet er at skabe fordybelse, større indsigt om emnet og inspirere til nye handlingsmønstre. Cafeseminaret er netværksskabende.
Varighed:  ½ - 2 dage. Deltagerantal:  min. 16.

 


Et introforløb med fokus på fag, uddannelse, studieliv, forventninger og motivation. Formålet er at skabe en studiestart hvor de studerende danner socialt netværk med udgangspunkt i en dialog hvis mål er at fremme et miljø hvor man som studerende tager ansvar for egen læring. Caféens udsagn samles i en caféberetning som senere hen kan bruges i evalueringen og planlægningen af kommendestudieforløb.
Varighed:  1 dag. Deltagerantal:  et studieoptag.

 


Få mere glæde og effektivitet i det daglige samarbejde og forebyg energidrænende konflikter. Teambuilding er konfliktforebyggende.
Varighed:  1 dag + evt. opfølgning.

 


Konflikter hører med til livets udfordring og er en del af al forandring. De kan håndteres, så de enten bliver udviklende eller destruktive. Konfliktløsning handler om at lære at handle bevidst i hverdagens konflikter.
Konflikthåndtering er hjælp til mennesker der er i en konflikt, således at parterne selv kan arbejde sig frem til en løsning. Konflikthåndtering praktiseres under flere former: Kurser, udviklingsforløb og mægling. Ditlev Nissen superviseres i Center for Konfliktløsning.
Varighed:  1-3 dage + evt. opfølgning.

 


Demokratisk udviklingsarbejde er designet til uddannelsesverdenen, men kan tilpasses alle der ønsker at igangsætte en udviklingsproces der har dialog og demokrati som perspektiv. Danmarks Deklarationen, græsrøddernes med- og modspil til den National Agenda 21 strategi, kunne være et oplagt udgangspunkt for en udviklingsproces i organisationer, virksomheder, på uddannelsesinstitutioner eller ...
Varighed:  Fra 2 dage til 5 måneder eller mere. Deltagerantal:  En studieårgang, en organisation, en ...

 


Bedre møder & Dialogmøder
Demokratiets grundlæggende element; mødet mellem mennesker, bør afspejle det gode liv - det skal være sjovt, rart og meningsfuldt at gå til møde. Men virkeligheden er at mange deltager af pligt eller fravælger møder fordi de mangler dynamik og er præget af dårlig kommunikation og skjulte dagsordener. Dårlige møder gør det surt og svært at være demokratisk.
Bedre møder handler om at møder hvor deltagerne oplever at der lyttes til dem og at deres viden og ressourcer sættes i spil. Kurser i bedre møder tager udgangspunkt i rekvirentens behov og ønsker.
Dialogmødet er en eksperimenterende mødeform der har til formål at skabe dialog mellem beslutningstagere og meningsdannere (politikere, eksperter og de kloge) på den ene side og de der skal leve med beslutningerne i hverdagen (borgere, brugere, medlemmer m.m. på den anden side. Dialogmødet indledes med et kort oplæg, hvorefter deltagerne inddrages igennem dialog om meningsfulde spørgsmål. Dialogmødet kan bruges ved borgermøder, faglige møder, agenda 21-værksteder, i uddannelsesforløb m.m..

 


 • Det gode møde
  Lyst til deltagelse forudsætter gode oplevelser
 • Fremtidspædagogik
  Kompetencer til at medskabe fremtiden
 • Socialøkologi
  Samfundsproblemer og de sociale sider af vores liv
 • Lederskab og politisk kultur
  Vitalisering af den demokratiske kultur
 • Samfundets udviklingsafdeling
  Vitalisering af den demokratiske kultur
 • Utopier og sociale eksperimenter
  En demokratisk ressource i en kulturel læreproces
 • Lokale pengesystemer
  Komplementære valutaer kan fremme lokal og regional udvikling
 • Kunsten at løse konflikter
  Introduktion til konfliktløsning
 • Ikkevoldelig kommunikation
  Introduktion til konfliktløsning

Foredragene er ikke kun envejs. Deltagerne inddrages aktivt gennem spørgsmål, øvelser og dialog. Et foredrag kan vare fra 2 til 4 timer. Prisen ligger fra 3.500 kr. til 5.000 kr.


til top af siden

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk