Utopiske Horisonters logo

Cafe Pædagogen -
en anderledes introtur

tilbage til start
emailForsøgs- og udviklingsarbejdet Opkvalificering af DSR’s Introtur, herefter kaldet Cafe Pædagogen, skal ses som en opkvalificering af de introducerende processer i forbindelse med de studerendes opstart som studerende på Hovedstadens Pædagog-Seminarium. Formålet med Cafe Pædagogen er:

 1. Skabe en ramme der øger de studerendes lyst og motivation til at tage ansvar for egen læring.
 2. Skabe en god start for de nye så de hurtigt danner et godt netværk på studiet.
 3. Styrke samarbejdet mellem studerende og seminariet.
 4. Øge kendskabet til procesorienterede arbejdsmetoder.
Processerne
Processerne i Cafe Pædagogen er et tre timers cafeseminar og en to timers dialog byggende på aktiv lytning, herefter kaldet "lyt og fortæl".

Cafeseminaret er et forum for dialog og fornyelse, en møde/konferenceform der aktivt involverer deltagerne. Seminarets kerne er dialogen. Gennem at udveksle erfaringer med andre åbnes muligheden for at skabe fordybelse og større indsigt omkring væsentlige spørgsmål og fælles opgaver. Dialogens hensigt er at fremme en bredere fælles forståelse af emnet og inspirere til nye handlingsmønstre på længere sigt. Caféseminaret er tænkt udfra princippet om at helheden er repræsenteret i hver del; hvert enkelt cafébord er en selvstændig café. Samtidig er hvert bord en del af en større helhed. Seminaret former sig på en måde der gør at deltagerne ved de forskellige caféborde løbende informeres om - og influerer - hinandens forståelse og arbejde. http://www.interchange.dk/pages_dk/dk_frame.htm

Lyt og Fortæl er orienteret mod at hver enkelt deltager får udtrykt sine forventninger til uddannelsen, både over for sig selv og over for andre. Hensigten er at skabe en ramme for nysgerrig lytten hvor den enkelte undersøger og forstår, snarere end at overtale og få ret. Undersøger hvad der giver mening for os selv, for andre og hvad der giver en fælles mening. Processen indeholder en individuel reflektion, aktiv lytning i par, det hørte deles med et andet par og til slut laver de to par en vægavis som fremlægges for plenum.

For begge processer gælder det at følgende betingelser skal tilgodeses:

 • Dialogen skal omhandle nogle åbne og væsentlige spørgsmål.
 • Det skal være et trygt rum hvor man kan udtrykke sig uden frygt for konsekvenser.
 • Der skal være en gensidig lytten.
 • Der skal være en lyst til at undersøge.
 • Dialogen fastholdes løbende på vægaviser og indgår i en skriftlig dokumentation, som senere hen kan bruges af de studerende selv, seminariet og DSR.

  Spørgsmålene i Cafe Pædagogen.
  Der rejses 2 spørgsmål i cafeseminariet og 1 spørgsmål i "lyt og fortæl". Det er afgørende for dialogens udfald at spørgsmålene opfattes som relevante og væsentlige for deltagerne.

  Spørgsmål 1: Hvorfor har jeg valgt pædagogfaget? Hvilke drømme og forventninger har jeg, som har gjort det rigtigt for mig at starte på pædagoguddannelsen?

  Formålet med spørgsmålet er at skabe en bevidsthed - for den enkelte og for gruppen - om deres motiver til at vælge pædagoguddannelsen.

  Spørgsmål 2:"Den gode pædagog i Det gode arbejdsliv. Hvad er den gode pædagog? Hvad er det for kvaliteter du ønsker at få i dit arbejdsliv når du er uddannet pædagog? Virkeligheden er sat ud af kraft." Alternativt kan følgende spørgsmål vælges: Hvilke forestillinger har jeg om hvad en pædagog er?

  Formålet med spørgsmålene er at skabe en bevidsthed over de positive mål og drømme de studerende har om faget ved studiestart. Tanken er at det kan bruges som et retningsgivende og/eller spejlende billede af deres drømme og ønsker om pædagogfaget.

  Spørgsmål 3: Hvilke forventninger har jeg til uddannelsen på Hovedstadens Pædagog-Seminarium? med fokus på følgende temaer: Undervisning og undervisere. Studiemiljø og studiekammerater. Det faglige samarbejde. Til dig selv og dit engagement i studiet. Oplevelser du gerne vil undgå (erfaringer fra tidligere undervisning).

  Formålet med dette spørgsmål er at sætte fokus på holdets ønsker til seminariekultur og læreprocesser, med henblik på at skabe et studiemiljø hvor de studerende kan tage ansvar for egen læring.

  Bliver Cafe Pædagogen en succes forventes det at styrke samarbejdet mellem de studerende og seminariet,

  Den videre dialog.

  Gennem de studerendes udveksling af forestillinger, drømme, ønsker og forventninger åbnes muligheder for at skabe fordybelse og større indsigt omkring spørgsmål der vurderes som væsentlige. Dialogens hensigt er 1) at fremme en gensidig forståelse af emnet og inspirere til at tage ansvar for egen læring og 2) at skabe et ligeværdigt møde som kan være med til at skabe en god start så de studerende hurtigt danner netværk på studiet.

  Hvis cafeens dialog skal række videre ind i undervisningen og i seminariets øvrige liv, forudsætter det at lærerne, ledelsen og DSR kigger i protokollen og bruger de studerendes forestillinger, drømme, ønsker og forventninger, som et afsæt i en videre dialog. Tanken er at protokollen kan inddrages i evalueringen af det første seminarieforløb og i planlægningen af kommende seminarieforløb.

  © Ditlev Nissen, september 1999.

   


  Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk