Utopiske Horisonters logo

Dialogens Liv

Et uddannelsesforløb om Demokrati, inddragelse og konflikt

tilbage til start
email • Hvordan skaber vi en mødekultur der både er givende, inddragende og besluttende?
 • Hvordan håndteres den vanskelige dialog, når holdninger og interesser er meget forskellige?
 • Hvordan kan vi se det fra modpartens side, uden at vi sælger ud af vores egne holdninger?
 • Hvordan bliver borgernes indflydelse på beslutningerne mere reel?
 • Hvordan får vi dialogbaserede demokratiformer til at virke side om side med det repræsentative demokrati?
 • Hvilken rolle kan dialogbaserede demokratiformer spille i udviklingen af bæredygtige fællesskaber/samfund?

Vi inviterer til
et uddannelsesforløb over 7 kursusdage i foråret 2008. Her vil vi arbejde med udvikling af den konstruktive dialog med henblik på, at du og dit boligområde, kommune, nærmiljø eller arbejdsplads kan bliver bedre til at inddrage borgere og håndtere konflikter.

Kursusledelse og gennemgående undervisere:
Ditlev Nissen, demokrati- og konfliktkonsulent.
Lene Holmsgaard, advokat og konfliktmægler.

Gæsteundervisere:
Anerkendelse og krænkelser i fællesskaber v. Steen Clausen, advokat og konfliktmægler, Institut for Diapraxis.
Jeppe Læssøe, Institut for Miljø- og Sundhedspædagogik, DPU.

Tid og sted
3.-4. marts, 14.-16. april og 29.-30. maj 2008 kl. 10-17 i Forfatterforeningen, Strandgade 6, Christianshavn, 1401 København K

Kursuspris kr. 8.500,00 eks. moms
Tilmelding og betaling senest 15. januar 2008 til Institut for Diapraxis, Diapraxis@gmail.com

Yderligere oplysninger hos Ditlev Nissen: Tlf. 22789185. E-mail: ditlev@utopiskehorisonter.dk

Download kursusfolder

Om underviserne:
Ditlev Nissen: Tømrer, lærer, konflikt- og demokratikonsulent.
Har i 10 år undervist i konflikthåndtering, ikkevoldelig kommunikation, teamsamarbejde og dialogbaserede demokrati. Arbejder med konfliktløsning, beslutningsprocesser og bæredygtig udvikling på arbejdspladser, i fællesskaber og i organisationer. Forsker i kulturelle udviklingsprocesser. www.utopiskehorisonter.dk

Lene Holmgaard: advokat og konfliktmægler. Institut for Diapraxis,
Praktiseret som advokat i 12 år. Andre 12 år trænet tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter i konflikthåndtering og konfliktmægling. Træner politiets mellemledere i konfliktløsning. Træner lærere og pædagoger i at mægle mellem unge, der er i konflikt. Videreuddannelser for konfliktvejledere. www.diapraxis.org

Konflikter er velkomne
Udviklingen af demokratiske og bæredygtige fællesskaber er præget af dilemmaer, modstridende og konfliktfyldte interesser.
Et øget fokus på demokratisering betyder ikke, at alle interesser og synspunkter har samme ret. Ønsker vi en levende og ansvarliggørende politisk kultur er det vigtigt, at vi udvikler arbejdsformer hvor modsætninger og konflikter kan formuleres, diskuteres og bearbejdes åbent og i gensidig respekt.

Hvem kan deltage
Vi forestiller os at du er miljøkonsulent, beboerrådgiver, agenda 21 medarbejder, demokratikonsulent, engageret i en forening eller lign. Du har lyst til at træne målrettet på situationer fra din hverdag, med henblik på at bidrage til en mere demokratisk udvikling.

Arbejdsform
Kurset er intensivt med korte teoretiske oplæg, præsentation af metoder og træning i personlige kompetencer. Hovedvægten ligger på:

 • Kursisternes aktive deltagelse og refleksion
 • Gruppearbejde
 • Rollespil og træning

Udbytte
På kurset arbejder du med:

 • At skelne mellem fem konflikttyper og de forskellige måder de kan håndteres på
 • Afklaringen af interesser
 • Gruppeprocesser
 • Tilrettelæggelse af demokratiske processer
 • Kodeks for demokratisk etik
 • Træning med udgangspunkt i egne udfordringer
 • Vi anbefaler at I tager to af sted sammen, da dette vil øge implementering og kompetenceudvikling. Der er 1.500 kr. rabat til hver deltager som kommer fra den samme arbejdsplads, bestyrelse o. lign.

  Kursusindhold i hovedpunkter
  Modul 1: mandag den 3.marts og tirsdag den 4. marts 2008

 • Dialog som brobygger
 • Konfliktforståelse
 • Redelig og uredelig argumentation, diskussion og polemik
 • Medbestemmelse, inddragelse og magt
 • Modul 2: mandag den 14.april til onsdag den 16.april 2008

 • Visdommen i Nej´et
 • Hindring, modstand og sociale barrierer
 • Anerkendelse og krænkelser i fællesskaber. v. Steen Clausen, advokat og konfliktmægler, Institut for Diapraxis
 • Fra dialog til forhandling
 • Træning i ledelse af vanskelige dialoger
 • Modul 3: torsdag den 29.maj og fredag den 30.maj 2008

 • Det gode møde, den gode mødeleder
 • Mægling og procesledelse
 • Demokratisk etik
 • Demokrati som udviklings- og forandringsværktøj. v. Jeppe Læssøe, Danmarks Pædagogiske Universitet
 • Alle dage fra kl. 10 - 17

   


  Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk