Utopiske Horisonters logo

TEAMBUILDING
- fra gruppe til team

tilbage til start
emailTeambuilding er en metode til at opbygge samarbejdet i en gruppe. En metode til at undgå trættende konflikter, fordi gruppen går i gang med opgaven uden at overveje, hvad de ønsker og frygter i forhold til projektet og til hinanden - og uden planer for, hvordan de vil løse evt. problemer i gruppen. Teambuilding er konfliktforbyggende.

Teambuildingen forholder sig til det der ligger under opgaves faglige lag. Deltagerne forholder sig til den enkeltes håb, visioner, motiver, bekymringer i forhold til den konkrete opgave. Hvad vil jeg gerne lære, hvordan ser vi hinandens ressourcer, glæder og bekymringer i forhold til samarbejdet og hvad gør vi ved evt. konflikter? Emner som f.eks. tid og aftaler kan også være en del af en teambuilding.

Formen er runder uden diskussioner og kommentarer, bortset fra en debriefing, hvor man kan forholde sig til det man har hørt om sig selv. Formen minder om talking stick.

Formålet er at synliggøre teamets og den enkeltes stærke og svage sider og forholde sig til forskellighederne og bruge dem dynamisk; bruge dem som ressourcer frem for begrænsninger. Det handler om at I bliver synlige for hinanden, så at I kan give plads og tage hensyn til hinanden. Målet er arbejdsglæde og kvalitet.

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk