Utopiske Horisonters logo

Konflikthåndtering

tilbage til start
emailKonflikthåndtering er konfliktløsning. Når jeg kalder det konflikthåndtering, er det for at understrege, at konfliktløserens rolle er at hjælpe parterne med at håndtere konflikten, således at parterne selv kan arbejde sig frem til en løsning.

Center for Konfliktløsning, som jeg er tilknyttet som underviser og konsulent, skriver i sin kursusfolder:

  " Konflikter er en del af livet. Konflikter hører med til al forandring. Uløste konflikter kan gøre ondt, binde energi og låse sig fast. På den måde kan konflikter være ødelæggende for personlige, arbejdsmæssige og samfundsmæssige forhold. Samtidig kan mennesker lære at forstå og håndtere konflikter så konstruktivt, at den bundne energi frigives og fører til udvikling. Det er en proces, som resulterer i ny indsigt og nye redskaber. Center for Konfliktløsning videreudvikler til stadighed sådanne redskaber og metoder

  Center for Konfliktløsning ønsker at gøre konfliktløsning til en naturlig del af vores demokratiske kultur, en kompetence som at læse og skrive. Centret har stor praktisk erfaring i at arbejde med konflikter på alle niveauer og f.eks. forandre samarbejdsproblemer til ny faglig udvikling. På kurserne påbegyndes en holdbar og levende udvikling til gavn for den enkelte og for gruppen. Også når hverdagens problemer viser sig. Vi ønsker, at deltagerne på vores kurser får redskaber og viden, som de kan bruge i det virkelige liv."

I mine øjne er demokratisk utopiarbejde og sociale eksperimenter det bedste bud på en håndtering af de omfattende miljø- og befolkningsmæssige konflikter, vi står med som danskere i en global udfordring. Forudsætningen for, at demokratisk utopiarbejde kan iværksættes er, at voldelige stridigheder er bilagt, at parterne ønsker forsoning og at man kan se på problemerne uden at én af parterne barrikaderer sig bag magt og fundamentalisme.

Demokrati; hvilket her ikke er repræsentativt demokrati, men demokrati som livsform, er mit bedste bud på konflikthåndtering. Hal Koch skriver om demokratiets væsen:

  "Det er samtalen (dialogen) og den gensidige respekt, som er demokratiets væsen. .... Demokratiets væsen er nemlig ikke bestemt af afstemningen, men ved samtalen, forhandlingen, ved den gensidige respekt og forståelse og ved den heraf fremvoksende sans for helhedens interesse"
  (Hal Koch: Hvad er demokrati?, Gyldendal 1945.)

Konfliktløsning kan praktiseres under mange forskellige former, f.eks. kurser, udviklingsforløb og mægling. Et bud på en kursusbeskrivelse kan ses i Fællesskab og Konflikter. Center for konfliktløsning skriver om centrets kurser:

Centrets kurser er baseret på tre principper:

 • Research og tilrettelæggelse
  I samarbejde med rekvirenten afdækkes problemfelter og behov, således at kursets form og indhold stemmer overens med rekvirentens ønsker og mål.
 • Deltagerfokuserede kurser
  Kursusforløbet er en vekselvirkning mellem faste strukturer og den stadige bevægelse, som samspillet med og mellem kursisterne fører til. Hvert kursus bliver således en unik proces.
 • Fremadrettet opfølgning
  Kurserne efterfølges af en vurdering af kursets forløb samt fremadrettede forslag.

Et kursus varer som regel fra en til fem dage - eller kan være et længerevarende udviklingsforløb. Alle kurser består af korte, præcise oplæg, øvelser og træning samt refleksion og dialog. Der aftales etiske spilleregler, som skaber trygge rammer for den enkelte deltager. Hver kursus designes, så der er en narurlig opfølgning efter en periode, f.eks. ved at indlægge en decideret opfølgningsdag med supervision og rådgivning om de erfaringer, deltagerne har fået siden kurset.

Utopiske Horisonters engagement i konfliktløsning sker i et tæt samarbejde med Center for Konfliktløsning.

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk