Utopiske Horisonters logo

Mægling i konflikter

tilbage til start
email
tilbage til forrige sideEn mægler hjælper som upartisk trediepart parterne til selv at finde frem til løsninger og aftaler som tilfredsstiller alle. Mæglingen kan f.eks. foregå i fællesskaber, mellem naboer, på arbejdspladser, i ledelser eller bestyrelser.

Mægleren hjælper med at klargøre behov og interesser, udforske nye og mulige løsninger, samt forhandle en aftale. Det er konfliktens parter som bestemmer aftalens indhold. Mæglingen fokuserer mere på fremtidige muligheder end på fortidens handlinger. Mægling er omfattet af tavshedspligt.

Utopiske Horisonters engagement i mægling sker i et tæt samarbejde med Center for Konfliktløsning.

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk