Utopiske Horisonters logo

Utopiske Horisonters kursuskatalog 2008

Positive svar på vanskelige udfordringer
Gør klima- og samarbejdskonflikter til udviklingsmuligheder

tilbage til start
email   

Demokrati, Inddragelse og Konflikt – 7 dages kursus i foråret 2008.
Borgerinddragelse og bæredygtige fællesskaber er præget af dilemmaer og modstridende interesser.
På kurset arbejdes der med at udvikle demokratiske kulturer, hvor modsætninger og konflikter kan formuleres, diskuteres og bearbejdes åbent og i gensidig respekt.
Målgruppe: Folk der arbejder med borgerdialog, agenda 21-medarbejdere, engageret borgere, beboer-, demokrati-, konflikt-, forenings- og udviklingskonsulenter.

Den Folkelige Tænketank – Bæredygtig kommune år 2025
Her sættes klimaforandringer og livsstil til en borgerinddragende dialog mellem borgere, fagkundskab og politikere. Her udvikles konkrete forslag som både borgere og politikere kan arbejde videre med. Tænketanken er demokrati som udviklings- og forandringsmetode. Skal din kommen være vært for den første tænketank?
Målgruppe: Kommuner og organisationer

Konfliktløsning, Kommunikation & Samarbejde
Konflikter er en del af livet og høre med til udvikling og forandring. Uløste konflikter kan gøre ondt, binde energi og låse sig fast. Og de kan være ødelæggende for personlige, arbejdsmæssige og samfundsmæssige forhold. Samtidig kan konflikter håndteres og forebygges på måder, hvor den bundne energi frigives og fører til nye indsigter og udviklingsmuligheder.
Målgruppe: Arbejdspladser, foreninger, boligområder, bestyrelser m.m. der ønsker undervisning, udviklingsforløb eller håndtering af konflikter i brand.

Det Gode Møde
Er jeres møder stivnet? Får I ikke nok ud af dem? Trænger I til fornyelse? I workshoppen får I input om ’før, under og efter mødet’, niveauer i beslutningsprocessen, inddragende mødeformer og forskelle på dialog og diskussion. I ser på jeres mødekultur og udarbejder konkrete anbefalinger der kan bidrage til en fornyelse af jeres mødekultur.
Målgruppe: Lærermøder, personalegrupper, beboer- og fagforeninger, bestyrelser og andre der gerne vil forbedre mødekulturen.

Antropologens spejl
Trivslen er ok, men der mangler dynamik i jeres samarbejde. I trænger til fornyelse, men er i tvivl om I skal tage fat på jeres kommunikation, samarbejdsform eller faglighed. Jeg kommer som iagttager, fortæller hvad jeg ser og får jer til at reflekterer over, hvad I synes der fungerer godt og mindre godt.
Målgruppe: Teams, bestyrelser, arbejdsgrupper m.m.

Supervision af møde- og procesledere  -   GRATIS
I januar 2008 starter jeg på en supervisionsuddannelse. I den forbindelse skal jeg træne i at give supervision. I den forbindelse tilbyder jeg gratis supervision.
Målgruppe: Folk der gerne vil udvikle deres faglighed inden for dialog, borgerinddragelse, mødekultur, samarbejde og beslutningsprocesser.

Positive svar på vanskelige udfordringer   -  ARTIKEL
Vores livsstil bidrager til klima- og miljøproblemerne. Ændringer i vores livsstil kan bidrage til løsningen. Mens politikerne overvejer om de vil inviterer borgerne til at deltage i udvikling og implementering af politiske dagsordener, kan vi starte inden for de områder hvor vi har en reel indflydelse. Vi kan tage fat der hvor vi har ondt i livskvaliteten. Gå i gang med mødekulturen - og relationerne. Søge det meningsfulde. Medskabe fremtiden. Med det gode liv som pejlemærke kan det ikke gå helt galt. Artiklen bringes i Grøn Hverdag #4 December 2007

Skræddersyede kurser og foredrag
Kursuskataloget viser hvad jeg er optaget af. Hvis du har lyst til at bruge mig, men ikke lige fundet det som du har behov for, er du velkommen til at ringe eller skrive for en uforpligtigende dialog. Alt efter opgavens karakter ligger prisen mellem en flaske rødvin og 15.000 kr. for en dag, ekskl.. transport og materialer.

Foredrag
 • Dialog som vej til konstruktiv konfliktløsning
 • Kontaktskabende, anerkendende og ikkevoldelig kommunikation
 • Demokratisk og social fornyelse – en vej til bæredygtig udvikling
 • Fra vælger til medskaber – folkelig deltagelse i udvikling og implementering af politiske dagsordener
 • Samfundets udviklingsafdeling – sociale eksperimenter som udviklingsrum
 • Fremtidspædagogik – kompetencer til at medskabe fremtiden
 • Kontaktskabende og udviklende mødekultur
 • Mission
 • Højne arbejdsglæde og faglig kvalitet i hverdagen
 • Bidrage til en bæredygtig fremtid gennem demokratisk og social fornyelse
 • Tidligere kurser og foredrag


  til top af siden

   


  Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk