Utopiske Horisonters logo

Utopi

Lokalsamfund År 2020
tilbage til start
emailUtopien har en rolle i vores samfund

Utopi bruges ofte på en nedladende og afvisende måde: "Det er ren utopi". Dermed er der afsagt en dom: dit fremtidsønske er ikke velkommen her!

Ønsker og forestillinger om alternative fremtider er til gengæld velkomne i Utopiske Horisonter. Her ses utopier som ressource i demokratisk arbejde - en slags byggeplaner for et kommende samfund.

I den moderne utopi lægges der vægt på samspillet med det samfund som utopien er udsprunget af - den konkrete utopi knytter an til udviklingstræk i det eksisterende samfund. Utopien tager forskud på fremtiden og forsøger at få tingene til at hænge sammen på en anden måde for ad den vej at løse problemer, som det etablerede samfund ikke magter.

Finn Horn karakteriserer den "moderne" utopi på flere måder:

  • som kritik af samtiden
  • som producent af modbilleder af mulig fremtid
  • som redskab til menneskets selvbefrielse af sin tidsfængslede bevidsthed
  • som middel til opposition mod prædestination
  • som redskab til påvirkning af historiens gang, idet utopien kan fungere som stødpude mellem fortid og fremtid og som drivkraft mod fremtiden, hvorved den kan udløse samfundsmæssige fremskridt.

I en socialøkologisk sammenhæng er utopiens rolle at åbne fremtidens horisonter, at skabe billeder af bæredygtige fremtider, der kan inspirere til sociale eksperimenter, der senere hen kan lære os hvordan vi skaber bæredygtig levevis.

Morten Thing skriver i Social Kritik 50/97, at "det er i dag nødvendigt mere end nogen sinde at tænke utopisk. Det hænger sammen med det meget moderne ved kapitalismen, at den kun er dynamik og aldrig kan være andet og mere. Den kan ikke være etisk eller kvalitets-orienteret. Den kan ikke være sensitiv for sine egne grænser. Som det ser ud i dag vil kapitalismen bevæge sig ud over grænsen for sin egen vækst uden at kunne stoppe. Den vil kunne ødelægge naturgrundlaget for menneskelig eksistens her på kloden uden at kunne tilvejebringe et alternativ. Derfor er utopisk tænkning vigtigere end nogensinde. Men det skal være konkrete utopier. Ellers kan de ikke løse dynamikkens problemer og de kan ikke blive troværdige politiske alternativer."

Vil du vide mere kan du læse afsnittet om Utopier i mit speciale eller se litteraturlisten

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk