Utopiske Horisonters logo

Artikel i PLS-PULS nr. 1

januar/februar 1999

tilbage til start
emailHvordan gør vi demokratiet til en vedkommende
og betydningsfuld del af vores uddannelse?

Vil du være med til at igangsætte et pædagogisk udviklingsarbejde
hvor seminariets demokratiske kultur sættes på dagsordenen,
er der her et godt tilbud.

Af Ditlev Nissen, underviser i Center for Konfliktløsning.

Demokrati er værdifuldt og noget vi værner om i vores kultur. Men det er ikke altid at det fungerer tilfredsstillende. I PULS nr. 7 skriver formanden for rektorforsamlingen, at det er en nedslående oplevelse at så få studerende går aktivt ind i studenterpolitik og dermed bliver en del af de demokratiske processer på det enkelte seminarium. Og i PULS nr. 6 fremgår det, at for de studerende er det en udbredt opfattelse, at studenterdemokrati kun eksisterer onsdag mellem 10 og 12. Seminariernes demokratiske liv fungerer ikke på en sådan måde, at de studerende bliver deres demokratiske ansvar bevidst.

Demokratiet er kedeligt og betydningsløst
Der er et utal af forklaringer på at så få studerende er aktive i seminariets demokratiske processer. En forklaring er vores egen magelighed, "jeg er mig selv nok" eller passivitetens sovedyrsmetalitet, som det kaldes i et lokalt seminarieblad. En anden forklaring er at de demokratiske processers form og indhold ikke formår at vække de studerende. For de fleste studerende er det for kedeligt og betydningsløst at være med i demokratiet!

Hvis uddannelsessystemet skal være bærer af den demokratiske kultur, er der brug for forandringer i den måde demokratiet praktiseres på, rundt omkring på landets uddannelsesinstitutioner. Forandringer, der skaber nogle demokratiske processer, der i form og indhold bliver berigende, nærværende og betydningsfulde møder mennesker imellem - møder som giver deltagerne en følelse af at være med i et fællesskab hvor de bliver hørt og er med til at gøre en forskel.

Vi må søge og eksperimentere

Der er ingen der har nogle færdige løsninger på hvordan vi gør demokratiet mere levende og nærværnede. Derfor har vi brug for at søge og eksperimentere med nye demokratiske processer i vores stræben efter at give demokratiet en form og et indhold, så de studerende har lyst til at bidrage kvalitativt til uddannelsessystemets udvikling.

I Undervisningsministeriet er videreudviklingen af uddannelsessystemets rolle som en væsenlig bærer af den demokratiske kultur et indsatsområde. Ministeriets opfordrer; "lad fantasien blomstre", og har afsat 1,4 mill. kr til støtte til initiativer der vil styrke demokrati i skole og uddannelse.

Temadag om demokrati og ansvar

Ud fra mine erfaringer som lærerstuderende og min mangeårige interesse for fremtidsværksteder og procesorienteret undervisning har jeg designet en demokratisk proces om udvikling af uddannelsesinstitutionens demokratiske kultur. Hjertet i processen er en temadag om "Demokrati og ansvar på vores uddannelsesinstitution". Temadagen er en vekselvirkning mellem fælles oplæg og dialog i et hav af forskellige demokrativærksteder. Dagen afsluttes med en messe hvor demokrativærkstedernes arbejde udstilles.

Op til temadagen udarbejdes der oplæg (måske ligefrem en demokratiavis) med udgangspunkt i seminariets nuværende demokratiske virkemåde. Der uddannes et antal procesledere der kan sikre at dialogen i demokrativærkstederne bliver berigende, nærværende og betydninsfuld. 4 til 8 uger efter temadagen afholdes der et opfølgningsmøde under overskriften "Hvordan går det med virkeliggørelsen? - Hvad har vi brug for, for at komme videre?"

Formål og perspektiv

Formålet er at: 1) Sætte fokus på demokratiets vilkår på uddannelsesinstitutionen i dag og i fremtiden og 2) Igangsætte en demokratisk proces med henblik på at udvikle den demokratiske kultur som en integreret del af uddannelsen. Pædagogisk vil mange af de ideer som temadagen udvikler kunne integreres i undervisningen.

Det umiddelbare perspektiv er, med udgangspunkt i en demokratisk proces, at give undervisningen i demokrati og folkestyre mening, så de studerende oplever indflydelse på og ansvar for egen hverdag i klassen, på institutionen og i uddannelsessystemet. Det større perspektiv er at vi som borgerer tilegner os sociale og demokratiske kompetencer der gør os i stand til, i omstillingen til et bæredygtige samfund, at indgå i forandringsprocesser hvor der skabes sammenhæng mellem den lokale miljøindsats og udviklingen af de sociale sider af vores liv.

Et tilbud til dit seminarium

Synes du at der er brug for at demokratiet bliver styrket på dit seminarium og kunne du tænke dig at være med til at iværksætte ovenstående pædagogiske udviklingsarbejde, kan du henvende dig til Ditlev Nissen på tlf. 3254 6536.

Eller

Synes du at der er brug for at demokratiet bliver styrket på dit seminarium og kunne du tænke dig at være med til at iværksætte ovenstående pædagogiske udviklingsarbejde, kan du henvende dig PLS, som vil være behjælpelig med det praktiske arbejde.

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk