Tilbage til start
logo   Ditlev Nissen
Fakirskolen, Christiania
1407 København K
tlf. 3254 6536
e-mail: utopia@christiania.org

Christiania d. 14 november 1999

Til
Forretningsudvalgene i
Lærerstuderendes Landskreds & Pædagogstuderendes Landssammenslutning.

Jeg fremsender hermed mit ønske om samarbejde med LL, PLS og eventuelt andre studieorganisationer.

I lyset af Undervisningsministerens ny lovpakke, der skal styrke elevers og studerendes indflydelse, ser jeg nogle muligheder i at lave et udviklingsforløb i samarbejde med medlemmer fra de ovennævnte organisationer. Udviklingsforløbet indledes med et fremtidsværksted med deltagere fra organisationernes hovedbestyrelser. Temaet til fremtidsværkstedet udspringer af teksten fra Mere Demokrati i Uddannelserne, Undervisningsministeriets Nyhedsbrev nr. 13 1999, , hvorfra jeg vil fremhæve følgende:

"Fremover skal elever og studerende garanteres plads ved bordet, når der skal træffes beslutninger i uddannelsessektoren og på de enkelte institutioner.

Det er kernen i et nyt lovforslag, som undervisningsminister Margrethe Vestager har udsendt til høring. Med det nye lovforslag er der for første gang lagt op til fælles grundregler om elevdemokrati og medindflydelse på tværs af det samlede uddannelsessystem.

Forslaget bliver fremsat i Folketinget til efteråret, og det vil lovfæste, at anvendt demokrati skal indgå som en væsentlig faktor i al uddannelse i Danmark ved indgangen til det nye årtusinde."

Et af spørgsmålene der kan arbejdes med i fremtidsværkstedet, er spørgsmålet om hvordan studieorganisationerne kan samarbejde i udviklingen af demokrati og medbestemmelse i fremtidens uddannelsesdemokrati, specielt m.h.p. med organisationerne der er tilknyttede Center for Videregående Uddannelse.

Fremtidsværkstedet kunne være indledningen på et større udviklingsprojekt, hvor deltagerne i det ovennævnte værksted, lære at lave fremtidsværksteder, med henblik på senere at lave flere fremtidsværksteder under det samme tema. Forløbet afsluttes 10-20 måneder senere med et cafeseminar med plads til 16-1600 deltagere. Dialogen i et cafeseminar foregår i et netværk af cafeborde ud fra forskellige spørgsmål. Cafeen krydres med korte oplæg der udspringer af arbejdet i fremtidsværkstederne.

Jeg forventer følgende resultater af demokratiprojektet:

  1. En omfattende politikudvikling omkring Mere Demokrati i Uddannelserne.
  2. En medlemsmobilisering der bygger på inddragelse i den politiske udviklingsproces.
  3. Erfaringer med et parallelforløb, hvor organisationerne, samtidig med at lovgivningen vedtages, sammen med medlemmerne udvikler organisationens politik, om hvordan lovgivningen bør tolkes og implementeres.

I håb om at I kan se muligheder og perspektiver i ovenstående.

De bedste hilsener

Ditlev Nissen