Utopiske Horisonters logo

Dialogzone i Center for Konfliktløsning

Klimakrise og fredelig konfliktløsning

tilbage til start
emailPlaneten er ramt af klimakrise. Og der tales om, at den internationale økonomi, det globale oliemarked og verdens fødevareforsyning er kriseramt. Uden ændringer er det sandsynligt at disse problemer vil udvikle sig til sociale, politiske og sikkerhedsmæssige konflikter. Konflikter der i den sidste ende kan føre til voldelige konflikter om adgangen til ressourcer og økologisk råderum.

Center for Konfliktløsning byder velkommen til en aften med Ditlev Nissen, underviser ved Center for Konfliktløsning.
Ditlev er med baggrund i økosamfunds og konfliktløsningens paradigmer optaget af bæredygtig udvikling gennem demokratisk fornyelse.
Denne aften vil Ditlev levere oplæg og styre debatten om, hvordan processer hvor borgerne deltager i udvikling og implementering af lokale politiske dagsordener kan bidrage til udvikling af mere bæredygtige samfund.

Dato: 8. oktober 2008 18:30
Sted: Tårnstudiet, Vesterbrogade 40, 5 sal, København
og
Dato: 6. november kl. 18.30 - 21
Sted: Hovedbiblioteket Rendsburggade 2, Aalborg

Pris: 20 kr. - betales ved indgangen.
Tilmelding: Navn, telefonnummer med e-mail til dz@konfliktloesning.dk
Alle er velkomne - medlemmer af Center for Konfliktløsning har fortrinsret i tilfælde af overbookning.
Arrangør: Center for Konfliktløsning - www.konfliktloesning.dk

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk