Utopiske Horisonters logo

Morgendagens klima - nutidens udfordring

tilbage til start
Den folkelige Tænketank
Artikler
emailDen Folkelige Tænketank er designet til at møde klimaudfordringen med dialog. Her forsøger vi at tøjle klimatruslen samtidig med, at der sættes fokus på livskvalitet og udviklingen af vores demokrati. Formålet er, at skabe dialog og innovation omkring klimaforandringer og livskvalitet.
Tænketanken bygger på tre søjler:

  1. Bekymring for klima- og miljøproblemerne
  2. Livskvalitet og det gode liv
  3. Borgerinddragelse og dialogens forvandlende kraft

Søjle 1: Bekymringen for klima- og miljøproblemerne
Som borgere har vi en ide om klima- og miljøproblemernes omfang. Og en fornemmelse af, at det kan gå grueligt galt hvis menneskeheden ikke mindsker udslippet af CO2 i atmosfæren. Vi ved, at der er brug for handling. Men vi kender ikke vejen. FN's klimapanel fortæller, at det er sandsynligt at problemerne er menneskeskabte. Mange fornemmer, at vores livsstil er en del af problemet. At en ændring i vores livsstil kan bidrage til en den del af løsningen.

Søjle 2: Livskvalitet og det gode liv
Livet er stort og fantastisk. Mange mennesker, specielt os der har social tryghed og økonomisk råderum, har muligheden for at leve det gode livs mangfoldighed inden for uddannelse, forbrug, oplevelser og rejser på det ydre og det indre plan.
Samtidig med at vi lever dette fantastiske liv er aviserne fyldt med overskrifter om: Fedme er verdens største sundhedsproblem. Fire ud af ti synes jobbet er en belastning. Danskerne lider af stress og udbrændthed. Danmark har rekord i sygemeldinger. Boom i piller mod depression. Vores forplantningsevne er truet, fordi kemikalier i miljøet laver kuk i hormonerne. Dette er blot toppen af isbjerget. Har vi den livskvalitet vi gerne vil have?

Søjle 3: Borgerinddragelse og dialogens forvandlende kraft
Tænketanken sætter klimaforandringer og livsstil til en inddragende dialog mellem borgere, fagkundskab og politikere. Her udvikles konkrete forslag som borgere, politikere og forvaltning kan arbejde videre med. Formålet er, at skabe innovation omkring klimaforandringer og livskvalitet.
Tænketanken bygger på dialogens forvandlende kraft. I dialogens rum er det rart at være menneske. Her er der plads til forskellighed. Her kan ideer, håb og bekymringer udtrykkes uden, at nogen kommer og fortæller hvad der er rigtigt og forkert. Dialogen er en samtale der udmærker sig ved, at alle parter risikerer at lære noget nyt og overraskende om sig selv, hinanden og sagen. Dialogen har den kvalitet, at den kan bidrage til konstruktive løsninger på konflikter der ellers kan virke håbløse.
Erfaringer viser, at en åben og inviterende dialog udvikler og modner nye ideer. Når deltagerne får mulighed for at udøve indflydelse, nedtones særinteresserne til fordel for helheden. Når beslutninger ikke trumfes igennem hen over hovederne på folk, øges viljen til ansvar og dialog. Særinteresser og konflikter er der fortsat, men der er vilje til at møde sin modpart med nye øjne. Hermed åbnes der for nye perspektiver og handlemuligheder.
Her kan du orientere dig om steder der har haft glæde af borgerinddragelse som forandringsstrategi.

Virkeliggørelsen er afhængig af civilsamfundet og det politiske liv
Den Folkelige Tænketank har fået en positiv modtagelse hos både borgere og politikere. Det skyldes to ting:

  • En bred erkendelsen af, at klimaproblemerne er en realitet. At vi hver især bidrager til problemerne i kraft af vores livsstil. At vi kan bidrage til løsningen ved at ændre livsstil. Alle har en ide om løsningerne, men vi kender ikke vejen
  • Samspillet mellem klimaudfordringen, livskvalitet og dialogbaserede demokrati taler ind til folks værdier. Den dynamiske dialog mellem borgere, fagkundskab og politikere der munder ud i en folkelige innovation giver billeder af, hvordan vi kan skabe bæredygtig forvandling gennem demokratisk fornyelse

Utopiske Horisonter gør sit til, at tænketanken bliver virkeliggjort. I 2007 har jeg haft kontakt med borgere og politikere i Kalundborg, Hillerød og Kolding. I disse kommuner overvejes det, om man vil være vært for den første tænketank.
Folkelige tænketanke forudsætter, at der både er civilsamfund og lyttende politikere der i fællesskab vil udvikle og implementerer dagsordener for bæredygtige samfund. Hvis du mener, at tænketanke kan være en af de måde vi som borgere kan forholde til de udfordringer klimaforandringerne byder, inviterer jeg dig til at tage medejerskab og bidrage til, at din kommune eller organisation bliver vært for en folkelig tænketank. Hvis du ønsker at se tænketankens projektbeskrivelse, er du velkommen til at kontakte mig.

Ditlev Nissen, december 2007

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk