Utopiske Horisonters logo

Den Folkelige Tænketank

Bæredygtig Kommune År 2025

tilbage til start
Den folkelige Tænketank
Artikler
emailVærtskommune og partnere søges !
Skal din kommune være en del af problemet - eller en del af løsningen?
Bliv partner i Den Folkelige Tænketank

Tænketankens udviklingsforløb:
Forberedelse

Finde en værtskommune. Etablere projektgruppe og partnerskaber. Fundraise og udarbejde materialer.

År 1     Forår

Velkomstværksteder sætter rammen for temaerne og det videre arbejde mod en bæredygtig kommune år 2025.

            Efterår

Fremtids- og dialogværksteder folder ud og kvalificerer ideer og muligheder.

År 2     Forår

Evt. input fra flere borgere via arbejdsbogsmetoden.
Udstilling og politiske høring.

Hvis tænketanken iværksættes i 2008 falder den sammen med Kommunevalget og Klimatopmødet i efteråret 2009. Det åbner for et spændende demokratisk eksperiment og et udstillingsvindue til den globale verden.

Derefter

Fordybelse, udforskning, eksperimenter og implementering af forslag der har et bæredygtigt sigte.

2025

Din kommune er en af de mest bæredygtige kommuner i Norden - et eksempel på hvordan man ud fra et folkeligt engagement kan skabe lokal bæredygtig udvikling

.

En ny strategi for lokal bæredygtig udvikling i 2007

"I år er det 20 år siden, at Brundtlandrapporten satte bæredygtig udvikling på den globale dagsorden under det berømte slogan "Tænk globalt - handl lokalt". Og i den globale Agendas 21 fra topmødet i Rio 1 1992 opfordrede stats- og regeringsledere de lokale myndigheder til at arbejde sammen med borgerne om at skabe en lokal Agenda 21, om de ting man selv kan gøre.

Trods mange år er gået, er denne opfordring ikke blevet mindre aktuel, tværtimod. Ikke mindst klimaforandringerne har udløst en øget bevidsthed om, at hele kloden og kommende generationers sundhed og velbefindende er afhængig af, at vi handler nu.

Som den mest borgernære myndighed på miljø-, natur- og planområdet spiller kommunerne en hovedrolle i at gøre det synligt, at vi faktisk kan gøre nogle ting, også hver især. Vi skal forstå, at når det er vores livsstil, der har skabt problemerne, så betyder det også noget, hvordan hver enkelt af os handler."

Miljøminister Connie Hedegaard og formand i Kommunernes Landsforening, Erik Fabrin

Brug den folkelige innovation

Den Folkelige Tænketank er et partnerskabsprojekt, der har til formål at engagere borgere, foreninger, institutioner, virksomheder og politikere i kommunens bæredygtige udvikling. Processen er borgerinddragende.
Temaet er globalt, handlingen lokal.
Tænketanken bygger på anerkendte borgerinddragende metoder.
Borgerne er eksperterne - sekunderet af fagkundskaben og lokale aktører.
Tænketanken udvikler konkrete forslag, som både borgere og politikere kan arbejde videre med.
Tænketankens ideer og muligheder præsenteres for offentligheden. Ved en politisk høring fortæller de folkevalgte, hvilke forslag de vil gennemføre og hvordan.

Værdiskabelse, Innovation & Spilleregler

Kommunens værdiskabelse: Inddragelse af borgerne er effektiv som kommunikation i situationer med politisk forandring. Det er en kilde til innovation. Demokratiet og identiteten i den nye storkommune styrkes. Den socioøkonomiske udvikling øges og borgertilfredsheden styrkes. Muligheden for at profilere sig globalt i forbindelse med klimatopmødet i 2009, åbner for nye relationer og erhvervsmuligheder.

Folkelig innovation: Ideer og muligheder med et bæredygtigt sigte:
Politisk: Kommunen implementerer de forslag som politikerne finder velegnet. Hvor det er muligt inddrages borgerne i implementeringen.
Socialt: Borgerne indarbejder og eksperimenterer med livsstilsændringer i forhold til familien, boligområdet, naturen, arbejdslivet, forbrug og transport m.m.
Kommunalt: Nye samarbejdsformer, borgerservices, netværk, besparelser m.m.

Demokratiske spilleregler: Borgernes engagement ses som en ressource der kan øge kvaliteten i beslutningsgrundlaget. Samtidig respekteres det, at det er byrådet der træffer de endelige beslutninger i overensstemmelse med spillereglerne for det repræsentative demokrati.

Værtskommune og lokale partnere søges


Den Folkelige Tænketank kan bidrage til en bæredygtig fremtid - hvis den bliver til virkelighed! Opgaven er at finde en kommune og lokale partnere: Spejdere, folkeoplysning, hjemstavns-, bolig-, husmor- og fagforeninger, skoler, kunstnere, sportsklubber, ældre-, lokal- og menighedsråd, velgørenheds- og frivillige sociale organisationer, miljø- og ungdomsgrupper, landdistrikter, virksomheder og mange andre.
Tænketankens faglige netværk består blandt andet af:
Kurt Aagaard Nielsen, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, RUC
Jeppe Læsseøe, Institut for Miljø- og Sundhedspædagogik, DPU
Hildur Jackson, Global Ecovillage Network og Gaia Education
Else Hammerich, seniorrådgiver i Center for Konfliktløsning
Steen Clausen, advokat og konfliktmægler.

Hvis du kunne tænke dig at blive partner, eller blot vil vide mere, er du velkommen til at ringe eller skrive.
Folder kan downloades her.

******************************************
Utopiske Horisonter

Tilbyder aktiv konfliktløsning og dialogbaserede udviklings-processer. Undervisning i konflikthåndtering, kommunikation, mødeledelse, teambuilding og bæredygtige omstillingsprocesser.
Forsker i kulturelle læreprocesser, der kan frigøre os fra afhængigheden af fortsat øget forbrug samtidig med, at menneskers og organisationers behov for omsorg og dynamik tilgodeses.
Mission: Højne arbejdsglæde og faglig kvalitet i hverdagen. Bidrage til bæredygtig udvikling gennem demokratisk fornyelse.

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk