Utopiske Horisonters logo Økologiske Igangsættere & Utopiske Horisonter præsenterer

Spring ud af pengeskabet

tilbage til start
email


Fire torsdage om bæredygtig økonomi
Fra d. 8. februar til 1. marts kl. 16 - 21

Med udgangspunkt i deltagernes erfaringer med penge, vil vi udforske emnet bæredygtig økonomi, og vi vil undersøge mulighederne for at få vore penge ind bæredygtige økonomiske kredsløb.

Torsdag d. 8. februar
 • Introduktion til kursusrækken, præsentation af deltagerne og forventninger til kurset.
 • Hvorfor har vi de holdninger til penge som vi har?
 • Økonomi og samfundet: Hvordan oplever vi at økonomien (den store og den lille) påvirker vores daglive virke?
Torsdag d. 15. februar
 • Økonomiske kredsløb. Med udgangspunkt i de fællesskaber vi arbejder/lever i, vil vi beskriver pengenestrømmens bevægelse i fællesskabet.
 • En økologisk kritik af den herskende økonomi. Oplæg ved Ross Jackson.
Torsdag d. 22. februar
 • Regnskaber og budgetter: Hvordan kan de gøres forståelige og bruges til problemløsning? Oplæg ved advokat Steen Clausen.
 • Den flade organisation: Økonomi, virksomhed og struktur. Oplæg ved
  Jan Stoltz-Andersen, Økologiske Igangsættere.
Torsdag d. 1. marts
 • Bytteringe og lokale penge. Oplæg ved Torben Hansen og Ditlev Nissen.
 • Bankvæsen og bæredygtig økonomi: Hvordan kan vores penge arbejde for os samtidig med at de indgår i bæredygtige økonomisk kredsløb? Oplæg ved Merkurbanken.

Kurset bygger på korte oplæg og dialog om væsentlige spørgsmål, der søges besvaret ud fra en viden vi har, men ikke kender.

Aktuelle hjemmesider:

Kursusleder: Ditlev Nissen, medlem af Christianias møntgruppe og kasserer på Christiania.
Kursuspris: 1.000 kr. inkl. kaffe, kage og aftensmad. Studerende og arbejdsløse ½ pris.
Sted: Økologiske Igangsættere, Ravnsborggade 18, 2200 Kbh. N
Tilmelding: Økologiske Igangsættere, tlf. 3535 3540, email: post@okoigang.dk
Arrangør: Økologiske Igangsættere & Utopiske Horisonter

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk