Utopiske Horisonters logo

Christiania har slået sin egen mønt

tilbage til start
emailLigesom den store omsiggribende EU-union slår Fristaden sin egen fællesmønt, også kaldet en LØN. Der er flere mønter i Christianias historie, men LØN'en er så omfattende, at den må betragtes som et økonomisk eksperiment i det sociale eksperiment.
I første omgang er der sat 3.000 mønter (i henholdsvis kobber og messing) i omløb. Møntens værdi svarer til én løn. Mønterne udbetales som løn i Christianias institutioner. Det har medført en budgetbesparelse, som indsættes på en spærret konto - garantifonden.

Hvor kan mønten bruges ?

LØN'en er gangbar overalt på Christiania. Den kan benyttes ved handel i virksomhederne, som betaling for brugsleje, institutionsplads m.m. og virksomhederne kan bruge den til lønudbetaling og byttepenge. Mønten vil uvilkårligt blive en souvenir for turisterne og den vil synliggøre Christianias status som selvforvaltende Fristad.Det er frivilligt at modtage mønten. Den skal dække behov der kan tilfredsstilles af handel i Christianias virksomheder og institutioner. Da mønten kun kan bruges internt, må der ikke ophobes så mange mønter i en virksomhed, at virksomheden ikke har d.kr. til deres eksterne indkøb.

Perspektiver

Med tiden vil en procentdel af garantifondens midler kunne bruges som investering i eller udlån til projekter som økonomimødet vurderer som rentable, f.eks. forbrugsbesparende tiltag eller nye fællesmoms virksomheder, f.eks. trykkeri eller økologisk indkøbsforening. Yderligere kunne man forestille sig, at Christiania slår nye mønter der kan finansiere store fælles projekter, f.eks. økologi- og byggeprojekter. Et væsenligt faremoment ved at slå sin egen mønt er, at der kommer for mange mønter i omløb, så der opstår inflation og mønten derved mister sin værdi. Dette må ikke ske, da inflation er tegn på sygdom i det økonomiske kredsløb.

Fy fy skamme skamme

Da der, så vidt jeg ved, ikke er lovhjemmel for at Christiania slår sin egen mønt, risikerer vi, at mønten vil blive betragtet som fy fy skamme skamme - det må I ikke. Det ser jeg ikke som noget problem, da motiverne bag mønten er rene. Christiania er et socialt eksperiment, som har taget sig retten til at eksperimentere. I 1989 sagde Christiania nej til at modtage statstilskud via finansloven. Iværksættelsen af mønten er et forsøg på med egne midler og ressourcer at finde alternativer til statslig støtte.

LØN - et alternativ til ECU

LØN'en har ingen ambition om at erobre verdensmarkedet og den vil noget andet end ecu'en, som tænker lokalt og handler globalt. LØN'en vil aldrig finansiere krige. Den vil ikke fremme den blinde vækst, forbrugerræs og magtkoncentration og den vil ikke blive et fundament for en kommende europæisk kejser.

Den hidtidigt formulerede målsætning for LØN'en er, at det skal være sjovt! Da det er Christianias fællesskab der har iværksat og har glæden af mønten, tillægger jeg den en vision, der handler om nærhed og bæredygtighed, ud fra idéen om at tænke globalt og handle lokalt. Hvis den styrker vores lille galliske landsbys økonomiske udvikling og selvforvaltning, så siger vi tak for gaven. Og samfundsmæssigt er LØN'en på mange måder et lange mere interessant samfundseksperiment end ecu!

Tilbage til artikler

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk