Ditlev Nissen

tilbage til start
email   

Stifter af Utopiske Horisonter. Født 1960. Uddannet tømrer og lærer. Virker som fremtidspædagog og udviklingskonsulent. Har afsæt i metoder som fremtidsværksted, caféseminar, konfliktløsning og ikkevoldelig kommunikation. Bosat på Christiania. Inspireret af økosamfundsbevægelsen. Tilknyttet Center for Konfliktløsning som underviser og konsulent.

Adresse:
Amagergade 1.D., st.
1423 København K
Telefon: +45 3257 3895
Mobil: +45 2278 9185
E-mail: ditlev@utopiskehorisonter.dk
Web: www.UtopiskeHorisonter.dk


Curriculum vitae   for Ditlev Nissen, født 15.01.60

Personligt

Efternavn: Nissen

Fornavn(e): Jørgen Ditlev

Alder: 46 år

Nationalitet: Dansk

Civilstand: Fraskilt, far til søn på 8 år.

 

Uddannelse

Lærer fra N. Zahles Seminarium. Afslutter uden liniefag, da jeg efter pædagogisk
speciale bliver optaget af fremtidspædagogik, 1997.

Tømrer fra Københavns Tekniske Skole, 1986

HF eksamen fra Avedøre Statsskole, 1980.

Uddannelse i konfliktløsning

Har siden 1995 været tilknyttet Center for Konfliktløsning. Grundkursus i Konfliktløsning (1995), Intern uddannelse af undervisere (1996), Grundkursus i Konfliktmægling (1998), Kurser i Ikkevoldelig Kommunikation (1999-2004).

Korte kurser

Fremtidsværksted som forandringsmetode (1995), Cafevært kursus (1998), Kursus i Transcend Metoden v. Johan Galtung (2002), Få kroppen med i dit professionelle arbejde - årskursus i Bodynamic (2003), Demokratikonsulentuddannelse (feb.-aug. 2005).

 

Erhvervs-resumé

Pædagogmedhjælper, aktiv arbejdsløs, tømrersvend og grønthandler fra 1978 til 1993.

Område- og virksomhedskasserer på Christiania og kasserer på Christianias Byggekontor fra 1994 til 2001.

Tilknyttet Center for Konfliktløsning som underviser og konsulent siden 1997.

I dag selvstændig fremtidspædagog og udviklingskonsulent og indehaver af virksomheden Utopiske Horisonter, etableret i 1997.

 

Undervisnings- og konsulentopgaver (udvalgte eksempler)

I regi af Utopiske Horisonter:

Løs konflikter med girafsprog, Dagbehandlingsinstitutionen Solbakken, 2004

Udviklingsdag på Espebo Børnecenter, Værløse Kommune, 2004
+ Girafsprog i personalegruppen, 2003

Cafe Rumænien med eleverne, Den Økologiske Produktionsskole, 2002 og 2004
+ Teambuilding med eleverne, 2003

København hvor skal vi hen? Folkeoplysningsprojekt der har til formål at udvikle dialogen mellem borgere og politikere, Københavns Debatforum, 2003 - 2004.

Hvad vil vi med hinanden og Hallingebjerg?, femte workshop for økosamfundet Hallingebjerg, (tidligere Landsby 2000), 1999 - 2004

Introduktion til ikkevoldelig kommunikation, Nysted Efterskole, 2004
+ Dialogmødet 'Profil af ny skoleleder', 2002

Det Gode Møde & Inddragelse af Borgerne i Agenda21, to workshops i forbindelse med etableringen af Lokal Agenda21 centre i København, Miljøkontrollen, 2003.

Pædagogik i en travl hverdag, Børnehaven Smykkeskrinet, 2003
+ Kommunikation & Teambuilding, 2002
+ Smykkeskrinets pædagogiske mål, 2001

Afklaring af den fremtidige rolle- og ansvarsfordeling, Højbo Friskole, 2002.

Teambuilding & Kommunikation, Københavns Socialpædagogiske Seminarium 2002
+ Cafe Nye Arbejdsvilkår, 2000.

Cafe Organisationsudvikling, Andelskasse Merkur, 2001.

Forbedring af skolemiljøet med fremtidsværksted som metode, Frederiksberg Tekniske Skole, 1998.

Vejledningsopgaver:
- Socialøkologi, Den frie ungdomsuddannelse, Den Økologiske Produktionsskole, 2000.
- Demokratisk pædagogik; specialestud. på Hovedstadens Pædagogseminarium, 2000.

 

I regi af Center for Konfliktløsning:

Træningsforløb i Girafsprog (åbent kursus over 4 dage), 2003 - 2005

Løs konflikter med girafsprog, Glostrup Kommune 2003 – 2004

Girafsprog i en pædagogisk hverdag, Københavns Kommune 2002 - 2004

Praktisk Konflikthåndtering (åbent kursus over 5 dage), 1998 - 2004

Bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer, dialogmøde i Nuuk for Grønlands Hjemmestyre, 2002

 

Ansættelser

1997 –
Fremtidspædagog og udviklingskonsulent i egen virksomhed, Utopiske Horisonter.

1997 –
Tilknyttet Center for Konfliktløsning som underviser og konsulent.

1999 – 2001
Deltidsjob som kasserer på Christianias Byggekontor.

1986 – 1991
Tømrersvend i København.

1981 – 1983
Småjobs, arbejdsløs og aktiv i 80’ernes ungdomsbevægelse.

1980 – 1981
Pædagogmedhjælper ved Skolefritidsordningen på Vibenhus Skole.

1977 – 1978
Pædagogmedhjælper ved Hvidovre Hospitals Børnehave.

 

Eksempler på faglig formidling

År 2010: Christiania – Københavns bæredygtige bydel, Jyllands Posten 2004.

Dialog og konsensus højner demokratiet, bidrag til bogen Økosamfund i Danmark, Landsforeningen for Økosamfund, 2003.

Et betalingssystem for det nye årtusind, om komplementære valutaer, Christiania avis, 2003.

Socialøkologisk pædagogik. LØSNET nr. 29, temanummer om Lev og Lær uddannelser og Ny pædagogik, 2001.

Bæredygtige lokalsamfund år 2020, bidrag til regeringens nationale agenda 21 strategi, 2001.

 

Redaktøropgaver:

Kataloget til udstillingen Christiania Oven Vande, maj 2004.

X-tra Nummer at Christianias Ugespejl, august 2003.

 

Utopiske Horisonters profil

Utopiske Horisonter er en socialøkologisk virksomhed der faciliterer processer for grupper der ønsker at være medskabere af fremtider de finder betydningsfulde. Som fremtids­pædagog er jeg optaget af, at formidle kompetencer inden for mødekultur, samarbejde og selvforvaltning. I mit virke bestræber jeg mig på at etablere lærings- og udviklingsrum, der tilgodeser den enkeltes og gruppens tryghed, udfordring og perspektiv. Utopiske Horisonters mission er at medvirke til bæredygtig forvandling igennem demokratisk fornyelse.

 

Aktuel aktivitet i netværk, læring samt tillidshverv

Bestyrelsesmedlem i Landsforeningen af Økosamfund,1998-2000 og 2004 –

Medlem af Fagligt Samråd, Center for Konfliktløsning, 2001 - 2003

Medlem af Christianias Møntgruppe,1997 - 2003

 

Udvalgte personlige referencer

Asad Ahmad, faglig koordinator i Center for Konfliktløsning.
Indgang: Konfliktløsning.

Troels Dilling-Hansen, medstifter og tidligere sekretær i Landsforeningen af Økosamfund.
Indgang: Socialøkologi.

Lisa Hougård, Københavns Kommune, Kultur- og Fritidforvaltningen, Fritid & Idræt.
Indgang: Samarbejde, rådgivning og proceskonsulent

 

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk