logo - til startside

Giv fristaden en ny status

tilbage til start
emailDet politiske pres på Christiania er en god udviklingsmulighed, fordi det stille krav, og der sættes fokus på fristadens potentialer. Ikke fordi man behøver at honorere netop de krav der stilles ...

Kommentar bragt i Information d. 20. cecember 2004
Selv om det kan se grumset ud er Christianias (CA) aktuelle udvikling spændende når det handler om bæredygtighed. Problemet, eller rettere udfordringen, er, at CA er lige så svær at begribe som selve bæredygtighedsbegrebet, der handler om, at de nuværende generationers levevis ikke må undergrave fremtidige generationers udviklings- og miljømæssige behov.
En måde at forholde sig til den bæredygtige udfordring er, at skabe muligheder for ændringer i vores livsstil. Ændringer hvor materielt forbrug får mindre værdi og hvor tid, sundhed og menneskelige relationer får højre værdi. Det er her at CA er spændende. Ikke kun for os der bor her, men for alle der er optaget af den bæredygtige udfordring.

Det politiske pres der har ligget på CA siden 2002 er en udviklingsmulighed, fordi der stilles politiske krav. Ikke fordi CA absolut skal følge eller leve op til kravene, men fordi det sætter fokus på Fristadens værdier og potentialer.
CA er et samsurrium af ubegribelig bæredygtighed. Fristadens konsensus demokrati er med dets styrker og vanskeligheder et fyrværkeri af borgerinddragelse og deltagerdemokrati. Man kan sige at CA's struktur opfordrer beboerne til at være engagerede i selvforvaltningen. Et engagement der har bæredygtige perspektiver, fordi et lokalt, socialt og økonomisk ansvar for fristadens trivsel og udvikling betyder, at mange christianitter fravælger stormaterialismen til fordel for et tidskrævende engagement. Lønnen er myndighed og indholdsrige sociale relationer.

Eksperimantel zone
Et betydeligt element i CA's ubegribelige bæredygtighed er fristadens politiske og økonomiske kontekst. CA går på tværs af de vante forestillinger om rigtigt og forkert, højre og venstre. Fristadens kollektive ejer- og lederskab har sine rødder i den røde tradition. Og den store frihed, kravet om medansvar og det frie initiativ gør at mange ser fristaden som et liberalt paradis. Denne tværpolitik skaber sociale og innovative miljøer, hvor alle gør deres bedste for at arbejde med de udfordringer, som udspringer af mindst mulig planlægning (hvilket er en forudsætning for reel frihed).
CA har nogle bæredygtige perspektiver der går på tværs af den normale politiske tænkning, der skal have lov til at udvikle sig uden statens formynderi. Fristaden skal ikke undlade at samarbejde med de relevante myndigheder, men der er brug for ligeværdighed i relationen og ikke mindst en anerkendelse af Christianias værdi som socialt eksperiment, levested og kulturperle - en slags samfundets udviklingsafdeling.
Derfor bør forhandlingerne om CA's fremtid munde ud i, at Danmark giver CA status som Bæredygtig Eksperimental Zone. En sådan zone kan karakteriseres ved et område, hvor der prioriteres anderledes end i det normale samfund. Her kan man eksperimentere uden at ramle ind i de normale forbud, grænser og administrative besværligheder. I en eksperimentel zone er alle løsninger tilladt, hvis de løser et givet problem lige så godt eller bedre end de kendte metoder.
En status som Bæredygtig Eksperimental Zone betyder ikke, at CA kan gøre som man vil. Venner, naboer og myndigheder skal fortsat stille spørgsmål til værdier og praksis, og kræve at der er åbenhed i CA's strukturer og beslutninger, således at fristadens etik og erfaringer er tilgængelig for alle der er interesseret i eksperimenterne.
Kravet til Fristaden kunne være følgende:
Beslutningsstrukturerne skal være åbne og gennemskuelige.
CA skal arbejde dynamisk med at udvikle sine potentialer, herunder erhvervsliv og økonomi.
Alle der angriber CA for manglende sammenhæng mellem handling og målsætning/værdier/visioner, skal have et ordentligt svar.
For at undgå, at CA havner i normalitetens økonomiske spændtrøje, bør ejerskabet overdrages til en Folkefond ejet af det danske folk og forvaltet af christianitterne. Folkefondens ledelse kunne udgøre den juridiske konstruktion, som de igangværende forhandlinger mellem CA og staten blandt andet skal munde ud i. Ud over at have en juridisk funktion kunne folkefondens ledelse have en rådgivende funktion med indstillings- og møderet til Fællesmødet.

En status som eksperimentalzone vil sikre, at CA lever op til intentionen i CA lovens §1; at CA skal være en bæredygtig bydel. Regeringen skal blot mindes om, at bæredygtighed ikke kun handler om økonomi. Bæredygtighed er et holistisk begreb der blandt andet omfatter livsstil, social og biologisk mangfoldighed, demokrati, erhvervsudvikling, uddannelse, borgerinddragelse, økonomi, miljø, økologi, kultur og menneskelig trivsel.

Længe leve Christiania

 

Af Ditlev Nissen. Artiklen har været bragt som kommentar i Information d. 20. december 2004

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk