logo - til startside

Indsigelse

tilbage til start
emailTil
Hasløv & Kjærsgaard
Postboks 2162
1016 København K

Christiania d. 20. november 2003

Indsigelse
Denne indsigelse fremsendes, fordi det i konkurrencebetingelserne er udeladt, at Christiania forsat skal være et eksperimenterende samfund.

Som det fremgår af Christiania på arbejde og X-tra Nummer af Christianias Ugespejl, Aug. 2003, er Christiania i social, demokratisk og i bæredygtig forstand et unikt eksperimentarium - en af det danske samfunds udviklingsafdelinger.
Der kan være mange gode grunde til at ruske op i Christiania, men normalisering er et forkert svar på Christianias problemer og udfordringer. Regeringens ønske om normalisering er en konfrontations søgende kurs. En kurs der både er forkert og farlig. Farlig fordi den kan eksplodere i vold. Forkert fordi Christiania, som arnested for demokratisk og bæredygtig innovation igennem eksperimenter, risikerer at gå tabt - ikke kun for os der bor her, men også for dansk kultur og for en verden der skriger på bæredygtig udvikling.

Udviklingen skal bygge på demokratisk fornyelse
Den fremtidige udvikling i Christiania må bygge på en demokratisk udviklingsproces der tager højde for en fornyelse af Christianias beslutningsstruktur. Denne demokratiske fornyelse kan samtidig danne grundlag for en respektfuld dialog mellem Christiania, Staten, Københavns Kommune og de mange andre aktører der vil blive involveret i Christianias fremtid.
I denne proces må Christiania forpligtige sig på sin målsætning. Målsætningen skal være et værktøj, således at dens fire synsvinkler; selvstyre, frihed under ansvar, bæredygtig økonomi og vise at forurening kan afværges, bør bruges hver gang der laves udviklingsplaner, budgetter m.m. og som interne uenigheder kan vurderes ud fra.

Emnet behandles i artiklen om Christiania i den vedlagte bog om Økosamfund i Danmark side 54

Fasthold brugsretten, men tilfør den åbenhed og dynamik.
Ændring af ejerskabet til jord og bygninger ved en blanding af forskellige ejerformer, som det er skitseret i formålet med regeringens normalisering for Christiania, er en skidt ide. Som det er beskrevet i artiklen Modstand gir Lys (X-tra Nummer af Ugespejlet s. 20-21) er det vigtigt, at Christiania ikke normaliseres ind i den traditionelle økonomiske vanetænkning.

På den anden side mangler Christiania en del af det flow, som en dynamisk økonomi kan være med til at skabe. Derfor må man ud fra en dialog om fordelene og ulemperne omkring den nuværende forvaltning af brugsretten, finde frem til en konstruktion hvor brugsretten fastholdes, samtidig med at det gøres mere åbent, gennemskueligt og dynamisk i social og økonomisk forstand.

Christiania som partner i en bæredygtig udvikling af København med opland

I sin hidtidige praksis og i de værdier der er knyttet til Christiania, forstår Christiania sig selv som et lokalsamfund med et bæredygtigt perspektiv. Opgaven er at bruge denne selvforståelse som en dynamisk partner i en bæredygtig udvikling af København med opland.
I det lys skal Christianias have en bæredygtig erhvervs- og forbrugspolitik. Et initiativ der kunne fremme bæredygtig erhvervsudvikling, kunne være en konference i Den Grå Hal om de økonomiske, erhvervsmæssige, sociale og kulturelle udviklingsmuligheder mellem Christiania, økosamfund, de grønne banker, Agenda21 Centrene, græsrødder, forbrugergrupper og økologiske og bæredygtige virksomheder i København med opland.

Anerkend Christianias rolle i bevarelsen af det historiske voldanlæg
Sidst men ikke mindst bør det i Christianiaudvalgets materiale til regeringen fremgå, at man anerkender, at Christiania har været med til at beskyttet det historiske voldanlæg mod 70'ernes tilfældige og nedrivende byudvikling. Hvis Christiania ikke var blevet besat og senere hen anerkendt som socialt eksperiment, er det ikke sikkert at der ville være meget tilbage af det historisk voldanlæg.
I det lys må man anerkende at det er i samspil med Den Grimme Ælling, at det historiske voldanlæg i fremtiden skal kunne opleves og mærkes. Gæster fra ind- og udland må forsat kunne opleve de historiske volde i en moderne bæredygtig samfundsmæssig kontekst.

Med venlig hilsen
Ditlev Nissen

Som bilag til indsigelsen er vedlagt følgende bilag:

  1. Christiania på arbejde - Statusrapport: Fra vision til virkelighed.
  2. X-tra Nummer af Ugespejlet, august 2003.
  3. Økosamfund i Danmark - Hvordan drømme bliver til virkelighed.

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk