logo - til startside

Forbudspolitik bygger på tåbesamfundet

tilbage til start
artikler
emailAf Ditlev Nissen, fremtidspædagog og udviklingskonsulent, Fredens Ark, Christiania, 1407 Kbh. K
Kommentar bragt i Jyllands-Posten d. 22. juni 2005

Ser vi på sammenhængen mellem den viden, der er tilgængelig om brug af, misbrug af og forbudet mod hash, må konklusionen være, at forbuddet føder samfundets voldsspiral. Tydeligst set i de to mord på henholdsvis Christiania og Nørrebro, som af politiet ses som en kamp om hashmarkedet.
Voldsspiralen ses også i politiets forsøg på at regulere markedet gennem nultolerance og stress. En politik, som københavnske betjente finder meningsløs: "Kampen mod hash er tabt. Politiet har mistet kontrollen". "Kampen om millionerne er på gadeplan så indædt, at vi faktisk frygter krigslignende tilstande - specielt i det centrale København", som to erfarne betjente udtrykker det i BT 8. juni.
Som christianit kan jeg nikke genkendende til betjentenes beskrivelse, da Christiania har levet med en (u)hyggelig belejring af et marked, der er i mafiaens vold.

Voldskultur
Det er alment kendt, at forbudet skaber grundlag for omfattende voldskulturer lokalt og globalt.
"Med narkokriminaliteten følger opbygningen af økonomiske og politiske bastioner organiseret i mafia-strukturer på tværs af lande og kontinenter. Særligt urovækkende er det, at indtægterne fra narkotikahandlen får en stadig afgørende vægt i de stofeksporterende landes samfundsøkonomier og i deres muligheder for at udvikle sig til moderne demokratier", skrev Lars Willemose i Weekendavisen i 1994.
Og erhvervsmanden Asger Åmund skrev i 1997 til Christianias Kulturforenings første hashhøring: "Jeg gruer for den dag, da de rare HA-bamser, der i dag forestår salg og marketing, bliver fejet af banen af den totalt skånselsløse russiske mafia, der så småt er ved at forberede sin entré."
Om indvandrerbanderne er de rene drengerøve i forhold til den russiske mafia, ved jeg ikke, men de er godt i gang med at fordrive HA'erne fra det lukrative marked.
Og i skrivende stund kører voldsspiralen udenfor mine vinduer. Skatteborgernes penge og menneskelige potentialer misbruges i et aggressivt møde mellem politiets nultolerance og borgere, der savner Christianias hashmarked. Kunne vi ikke bruge vores ressourcer bedre end at føde voldsspiralen på grund af en plante, som kan dyrkes i alle danske haver?

Brug ressourcerne bedre
Hvad retfærdiggør en lov, der vil beskytte borgerne, men samtidig øger volden i samfundet? Er det fordi, samfundet vil frelse mig fra misbrug og virkelighedsflugt?
Det er et ridderligt motiv at ville beskytte borgerne! Men hvad med at tage konsekvensen og forbyde alkohol og andet, der skader folkesundheden? Den slags forbud er et unødvendigt indgreb i den personlige frihed. Og erfaringer viser, specielt fra 1930'ernes USA, at forbud fører til en yderligere voldeliggørelse af vores samfund.
Misbrug af hash, alkohol, medicin og flødeskumskager er af det onde. Og samfundet skal forholde sig til brug og misbrug. Men spørgsmålet er, om forbud, politistave, skudsikre veste, retssale og fængsler er de bedste midler? Kan ressourcerne bruges på en bedre måde, når vi både vil forebygge hashmisbrug og undgå voldsspiralen?

Brug ressourcerne bedre
For mig at se vil lovliggørelse af hash være en god samfundsmæssig investering.
Hvis hash kan købes legalt og deklareres til den samme pris som i dag, vil det være penge i statskassen. Samtidig vil vi opnå store besparelser på udgifterne til politi, retsvæsen og fængsler. Disse penge kunne i en årrække båndlægges til oplysning, forebyggelse og misbrugsbehandling.
Oplysningen vil være mere troværdig, fordi den ikke vil være forbundet med forbud. Forebyggelsen og misbrugsbehandlingen kunne have et langt større socialt sigte, fordi der ville være økonomiske midler til at skabe et uddannelses- og arbejdsliv for hashmisbrugere og potentielle hashhandlere.
Det er min overbevisning, at vi får et mindre voldeligt samfund, når vi lovliggør hashen. I bund og grund vil det være langt mere ridderligt at skabe en mere fredelig verden, frem for at ville frelse befolkningen fra et misbrug, der oftest har sociale årsager.
Som virkeligheden ser ud her og nu, bygger forbuds-politikken mere på tåbe- end på videnssamfundet. Håbet er, at lovgiverne indser tåbelighederne og bringer os ind i videnssamfundet.

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk