Utopiske Horisonters logo

Ansøgning til den Grønne Fond (uddrag)

tilbage til start
emailProjektets formål:
Projektets formål er at styrke en handlingsorienteret folkeoplysning, ved at uddanne folk der arbejder professionelt og frivilligt med lokal agenda 21, til at tilrettelægge og lede fremtids-værksteder. Desuden er formålet at sætte en udviklingsproces i gang der omfatter 13-21 fremtidsværksteder og som afsluttes med et cafeseminar der tager sit udgangspunkt i de afholdte fremtidsværksteder. Det centrale i kurset er deltagernes parvise planlægning og afvikling af to værksteder. Undervisningen er bygget op om korte oplæg, refleksion og dialog om metodens problemfelter. Desuden gives der plads til leg og kreativitet, som er en del af fremtidsværkstedets metode. Der benyttes en dialogorienteret teambuildingsmetode, således at konflikter forebygges når deltagerne parvis skal afvikle værkstederne. Projektet afsluttes med at deltagerne tilrettelægger og gennemfører et cafeseminar, således at kursisterne også får erfaring med denne metode.

Projektets baggrund:
Fremtidsværkstedet er en metode der bibringer deltagerne sociale oplevelser, der kan være betydningsfulde i forhold til de forandringsprocesser som en bæredygtig udvikling forudsætter. I fremtidsværkstedet oplever deltagerne en konstruktiv måde at forholde sig til fortiden, nutiden og fremtiden. De oplever en samværsform der er præget af gensidig respekt og forståelse og de oplever styrken i at tænke i muligheder frem for i begrænsninger. Desuden giver "det gode fremtidsværksted" deltagerne lyst, mod og perspektiv til at udfolde deres fremtidsønsker på en handlingsorienteret måde.

Arbejdet i fremtidsværkstedet udspringer af deltagernes hverdagserfaringer og indeholder derfor et handlings- og forandringspotentiale der kan påvirke deltagernes livsstil i en bæredygtig retning. På baggrund af min erfaring med dialogorienteret processer mener jeg, at ovenstående handlings- og forandringspotentialer kan stimuleres yderligere, hvis fremtidsværkstedet indgår i et udviklingsforløb med andre dialogorienteret og proceskatalyserende metoder.

I dette projekt består udviklingsforløbet af 12-20 parallelle værksteder og et cafeseminar i efteråret 2002, hvor ideen er at invitere deltagerne fra alle værkstederne til dialog og netværkssamarbejde. Hvis værkstederne afvikles under temaer der er beslægtede, vil det uden tvivl give nogle muligheder for at samarbejde på tværs af værkstederne. Det forventes at cafeseminariet i efteråret 2002 kan være med til at "kickstarte" vinterhalvårets mødeaktiviteter, hvor der blandt andet skal arbejdes videre med virkeliggørelsen af fremtidsværkstedernes ideer.

Samarbejdspartnere
Professor Kurt Aagaard Nielsen fra Tek-Sam på RUC, der har arbejdet med fremtidsværksteder i mange forskellige sammenhænge, vil være min sparringspartner i forhold til undervisnings- og praktikværkstederne. Desuden vil jeg benytte mine kollegaer i Center for Konfliktløsning til pædagogisk sparring i forhold til den øvrige undervisning.

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk